191 — Realnością naszą Jezus (R344; E1142; 8.3)

Słowa: Philip P. BlissMelodia 1

1. Realnością naszą Jezus,
Życiodajny Duch;
Dziś w prostocie Go wzywajmy,
Chwałę wznosząc Mu.

Ref.: Jezus życiodajnym Duchem!
Ogłaszajmy to!
On bogaty jest dla wszystkich,
Wzywających Go.

2. Teraz żyje w naszym duchu,
Dając wolność nam;
Jezus dobry i łaskawy,
Spróbuj, zobacz sam.

3. Jezus jest ożywczym Duchem,
Żywym Słowem On;
Gdy modlimy się nad Słowem,
Przyjmujemy Go.

4. Jezus życiodajnym Duchem —
Płynie pośród nas,
A społeczność życia w duchu
Jedność daje nam.

5. Jezus — Duch ożywiający,
Ucztą naszą On;
Jego Ciało Nim się cieszy,
Uwielbiając Go.