• Jego plan (1)
 • Jego ojcostwo (1)
 • Jego wysławianie (3)
 • Jako źródłu życia (1)
 • Jako miłości i światłu (1)
 • Za Jego nowość (1)
 • Za Jego wielkość (1)
 • Za Jego wierność (2)
 • Za Jego sprawiedliwość (1)
 • Za Jego świętość (1)
 • Za Jego mądrość (1)
 • Za Jego miłosierdzie (1)
 • Za Jego miłość (2)
 • Za Jego zamiar (1)
 • Za to, że nas wybrał (2)
 • Za to, że nas przeznaczył (1)
 • Za Jego odkupienie (6)
 • Za Jego łaskę w synostwie (2)
 • Wysławianie Go przez wielu synów (3)
 • Za Jego imię, Jego słowo, Jego chwałę (1)
 • Za Jego człowieczeństwo (1)
 • Za Jego imię (10)
 • Za Jego wcielenie (1)
 • Za Jego życie (1)
 • Za Jego cierpienie (1)
 • Za Jego śmierć (3)
 • Za Jego odkupienie (1)
 • Za Jego zmartwychwstanie (2)
 • Za Jego zwycięstwo (1)
 • Za Jego wywyższenie (1)
 • Za Jego zwycięstwo i wywyższenie (4)
 • Za Jego chwałę (1)
 • Za Jego królestwo (3)
 • Za Jego miłość (2)
 • Za Jego dobroć (2)
 • Za Jego słodycz (1)
 • Za Jego piękno (5)
 • Za Jego wartość (1)
 • Za Jego wszechzawieranie (9)
 • Za Jego przyrost (1)
 • Upodobanie Ojca (1)
 • Jako naszą ofiarę czyniącą pokój (1)
 • Zaspokojenie Nim (4)
 • Wspominanie Go (12)
 • Ogólne (1)
 • Jako Ducha Jezusa (1)
 • Jako Ducha zamieszkującego (1)
 • Jako Ducha upodabniającego (1)
 • Siedem Duchów (1)
 • Jako żywej wody (1)
 • Jako oddechu (2)
 • Jako ognia (1)
 • Namaszczenie (1)
 • Namaszczenie, opieczętowanie i poręczenie (1)
 • Napełnienie (3)
 • Chrzest (1)
 • Dwa aspekty (1)
 • Przez krzyż (2)
 • Ukochani przez Pana (4)
 • Boże przebaczenie (1)
 • Usprawiedliwieni w Chrystusie (3)
 • Pojednani z Bogiem (3)
 • Odkupieni przez krew (2)
 • Narodzeni z Ducha (1)
 • Przemienieni w życiu (2)
 • Uwolnieni przez Pana (1)
 • Zbawieni łaską (4)
 • Zaspokojeni Chrystusem (3)
 • Zbawieni od świata (1)
 • Tak wielkie zbawienie (1)
 • Umieszczeni w Chrystusie (1)
 • Ogólne (3)
 • Za Chrystusem (1)
 • Za wyższością Chrystusa (1)
 • Za społecznością z Chrystusem (4)
 • Za życiem w obecności Pana (1)
 • Za wzrostem w Chrystusie (2)
 • Za podobieństwem do Chrystusa (1)
 • Za wyrażaniem Chrystusa (1)
 • Za objawieniem Chrystusa (1)
 • Za światłem (1)
 • Za wzrostem w życiu (1)
 • Za uświęceniem (2)
 • Zniewoleni miłością Pana (5)
 • Pociągnięci pięknem Pana (1)
 • Oddzieleni dla Pana (1)
 • Poddający wszystko Panu (3)
 • Poddający się Panu (1)
 • Należący do Pana (1)
 • Służący Panu (1)
 • Posiadający wszystko w Panu (1)
 • Jedno z Nim (3)
 • Utożsamieni z Jego śmiercią i zmartwychwstaniem (2)
 • W Duchu (3)
 • W naszym duchu (1)
 • Jako Ducha (2)
 • Jako rzeczywistości (1)
 • Jako łaski (1)
 • Jako życia (9)
 • Jako pokarmu (1)
 • Jako pokarmu i napoju (7)
 • Jako wszystkiego (8)
 • Jako Tego, który jest wszechwystarczający (1)
 • Jako Tego, który jest subiektywny (1)
 • Jako Tego, który w nas zamieszkuje (1)
 • Jako Tego, który jest dostępny (1)
 • Jako Wyzwoliciela (1)
 • Jako dobrej ziemi (2)
 • Jako Pasterza (1)
 • Jako naszej osoby (3)
 • Zamiast wszystkiego innego (1)
 • Jego bogactw (1)
 • Kochając Go (6)
 • Zawierając Go (1)
 • Mając z Nim społeczność (7)
 • Trwając w Nim (3)
 • Ufając Mu (1)
 • Odpoczywając w Nim (1)
 • Wyrażając Go (1)
 • Radując się Nim (2)
 • Kierując umysł na ducha (1)
 • Podążając za Duchem (1)
 • Zaspokojeni Nim bez reszty (1)
 • Jego człowieczeństwa (1)
 • Ogólne (1)
 • Jako działu, który trwa na wieki (1)
 • Jako życia (4)
 • Jako światła (1)
 • Dzięki Trójcy (1)
 • Ćwicząc ducha (1)
 • Jego udzielania się (1)
 • Zysk przez stratę (1)
 • Droga życia (2)
 • Sam Chrystus (1)
 • By mieć społeczność z Panem (2)
 • By przeć naprzód (1)
 • By biec w wyścigu (1)
 • By wejść do Świętego Świętych (1)
 • Pańskim imieniem (1)
 • Pańskim planem (1)
 • Pańską troską (1)
 • Bliższą społecznością z Panem (1)
 • Ufając Panu (1)
 • Radując się w Panu (1)
 • Łaską pozwalającą znieść cierpienie (2)
 • Radując się w cierpieniu (1)
 • Odczucie życia (1)
 • Właściwe serce (1)
 • Dwa duchy jako jeden (1)
 • Przeobrażenie (1)
 • Boski sposób (1)
 • Rozprawianie się z sercem (1)
 • Życie wewnętrzne, życie codzienne, życie spotkań (1)
 • Nauka (1)
 • W Świętym Świętych (1)
 • W imieniu Pana (1)
 • Ćwicząc ducha (1)
 • Społeczność z Panem (1)
 • Czekając na Boga (1)
 • Karmiąc się Słowem (3)
 • Mówiąc „amen" na Słowo (1)
 • Ogólna definicja (1)
 • Fundament (1)
 • Budowanie (7)
 • Atrakcyjność (2)
 • Miejscowy wyraz (1)
 • Jako Ciało Chrystusa (2)
 • Jako oblubienica Chrystusa (2)
 • Jako jeden nowy człowiek (1)
 • Jako nasz dom i odpoczynek (4)
 • Poświęcenie się dla kościoła (1)
 • Odzyskiwanie Pańskie (5)
 • Zwycięzcy (1)
 • Chrystus jako centrum (1)
 • Wystawianie Chrystusa (1)
 • Ćwiczenie ducha (1)
 • W Bożej zbroi (1)
 • Przez krew (1)
 • Przez zwycięstwo Pana (1)
 • Zwycięzca (1)
 • Zdobycie ziemi (1)
 • Mieszkając z Panem (1)
 • W strumieniu (1)
 • Nadwyżka życia (1)
 • Radując się Chrystusem jako wszystkim (1)
 • Usługując Chrystusem (1)
 • „Idźcie!" (1)
 • Ratowanie ginących (2)
 • Udzielanie Chrystusa (1)
 • Przez przepływ życia (1)
 • Z pustymi rękami? (1)
 • Wzniosła ewangelia (1)
 • Sianie (1)
 • Zbawienie rodziny (1)
 • Pogrzeb i zmartwychwstanie (1)
 • Już nie ja (1)
 • Jego królowanie w nas (1)
 • Ćwiczenie się i nagroda (1)
 • Chrystus we mnie (1)
 • Chrystus jako otoczenie chwałą (1)
 • Czekanie i czuwanie (1)
 • Tęsknota i modlitwa (2)
 • Twarzą w twarz z Panem (1)
 • Zbawienie do końca (1)
 • Przygotowanie się na powrót Chrystusa (2)
 • Dzień ślubu (2)
 • Wieczny Boży zamysł (2)
 • Centralna Boża myśl (1)
 • Święte miasto (1)
 • Najwyższy Boży cel (1)
 • Zbawiciel (2)
 • Odkupienie (5)
 • Krew (5)
 • Życie (1)
 • Potrzebujesz Chrystusa (2)
 • Perswazja (3)
 • Przyjście do Pana (4)
 • Wołanie do Pana (4)
 • Świadectwo (2)
 • Tajemnica (1)
 • Ogólne (7)
 • Wersety biblijne do śpiewania (12)
 • 100 wybranych hymnów (4)
 • Lekcje życia (12)
 • Wersety (16)
 • Młodzieżowe (69)
 • 1. Błogosławieństwo Trójjedynego Boga (2)
 • 2. Oddawanie czci Ojcu (22)
 • 3. Wysławianie Pana (42)
 • 4. Pełnia Ducha (12)
 • 5. Pewność i radość zbawienia (14)
 • 6. Tęsknota (8)
 • 7. Poświęcenie siebie (7)
 • 8. Jedność z Chrystusem (5)
 • 9. Doświadczanie Chrystusa (46)
 • 10. Doświadczanie Boga (7)
 • 12. Droga krzyża (3)
 • 13. Życie zmartwychwstania (1)
 • 14. Zachęta (2)
 • 15. Pocieszenie w czasie próby (5)
 • 16. Różne aspekty życia wewnętrznego (4)
 • 18. Modlitwa (3)
 • 19. Studiowanie Słowa (3)
 • 20. Kościół (23)
 • 21. Spotkania (3)
 • 22. Wojna duchowa (2)
 • 23. Służba (3)
 • 24. Głoszenie ewangelii (5)
 • 25. Chrzest (2)
 • 27. Królestwo (1)
 • 28. Nadzieja chwały (9)
 • 29. Ostateczne ujawnienie (2)
 • 30. Ewangelia (29)
 • 31. Słowo Boże (1)
 • 32. Inne (5)
 • O Boże, źródłem życia Tyś
 • Tyś miłością, światłem, Panie
 • Nasz Ojcze, jesteś wiecznie zielony
 • Gdy patrzę, Ojcze, na wielkość stworzenia
 • Jak wierny, godny wiary jesteś
 • Wielka jest wierność Twa
 • Ojcze, za Twą sprawiedliwość…
 • Święty Ojcze, wielbiąc Ciebie…
 • W mądrości swojej, z woli swej
 • Za Twe wielkie miłosierdzie
 • Jak wielką miłość dałeś nam!
 • Wysłowić miłość Boga do nas
 • W pokłonie, Ojcze, czcimy Cię
 • Ojcze, długo przed stworzeniem
 • Ojcze, miłość Twa nas znała
 • Wielbimy Cię dziś, Ojcze
 • Abba Ojcze, dziś w imieniu…
 • Chwalimy Cię za…
 • Ciebie, Ojcze, uwielbiamy
 • Nigdy nie zmęczymy się śpiewaniem pieśni tej
 • O, jak wielkie rzeczy Bóg uczynił nam!
 • W miłości czułej, Święty Ojcze nasz
 • O Boże, w Twym Chrystusie
 • Wielbimy Cię, nasz Ojcze
 • Odpowiadamy sercem, Ojcze, Ci
 • Ojcze, wznosimy Ci radosne śpiewy
 • Wiedzie nas, Ojcze, Twój kochany Syn
 • Boże Ojcze, źródłem życia Tyś
 • Dziś wielbimy Cię, nasz Panie
 • Cudowny — imię ma
 • Jak kochamy imię Twe
 • Jak słodko imię Jezus brzmi
 • Jest jedno imię tak drogie mi
 • Jezus! Słodkie imię Twe
 • Najwyższe imię Twe
 • O chwalebne imię Jezus
 • Pan jest bliski dla nas wszystkich, wzywających Go
 • Twe imię — wylany olejek
 • Wywyższaj Jego imię wciąż
 • Opuścił chwałę swą
 • Choć Bogiem jesteś w chwale swej…
 • Miłości jest to pieśń
 • Bóg człowiekiem się narodził
 • O, alleluja, co za śmierć
 • Tyś Baranek jest bez skazy
 • Jak wielkie odkupienie Twe
 • Chrystus, Pan nasz, z grobu wstał
 • Złożony w grobu cień
 • Chwal Go! Chwal Go! On Zwycięzcą!
 • Patrz! Na wyniosłym nieba tronie…
 • Bóg powstaje, wróg ucieka
 • Dziś miejscowy kościół głosi
 • O Panie, jak wspaniałe jest…
 • Oddajmy Panu chwałę
 • Wszelkie korony włóż
 • Jezus nadchodzi, by królować
 • Królu królów, pełni czci…
 • Pan Jezus Królem jest
 • Jak głęboka i niezmierna…
 • Przewyższa wiedzę droga miłość Twa
 • Chwal, duszo ma, Wszechmocnego i Króla wszechświata!
 • Ma pieśń jest o Jezusie
 • Dla Boga drogocenny
 • Mój Panie Jezu
 • Na myśl o Tobie, drogi Panie…
 • Panie, Tyś jest Oblubieńcem
 • Tyś piękniejszy niż poranek
 • Wdychania Cię wciąż nie dość mi
 • Jezu, nasz Panie, uwielbiamy Ciebie
 • Jak wszechzawierający Tyś!
 • Kim On jest? On jest Ojcem
 • O Panie, Drzewem Życia Tyś
 • O, Panie, rozważamy Cię
 • Panie w typach i symbolach
 • Tyś Syn umiłowany
 • Tyś nasieniem jest kobiety
 • Tyś wieczną, duchową Skałą
 • Tyś, Panie, ofiarami
 • W łonie Ojca przed dziejami
 • W Twym imieniu tu zebrani
 • Ofiarą Tyś pokoju
 • Jezu, mój Zbawco, Ciebie mam
 • Mój Chrystus — źródło życia
 • O Panie Jezu drogi mój
 • Przyjaciela mam w Jezusie
 • Dzieląc, Panie, kielich ten
 • Dziś zachwyt budzi w nas Twój stół
 • Jak chwalebny, Panie, jest Twój stół
 • Jak niepojęty jest to fakt
 • Na miłości stole Twym
 • O Panie, dzięki za ten chleb
 • Panie, wiemy, Twa obecność…
 • Przez Twój chleb i kielich, Panie
 • Przyszliśmy, by Twoją wieczerzę spożywać
 • Słodka miłości uczta!
 • Za Twój stół, nasz drogi Panie
 • Zebrani jako Twoje jedno Ciało
 • Błogosławieństwo Ci, chwała i cześć
 • Duch Boży to dziś Jezusa Duch
 • Trójjedyny Bóg dziś przyszedł, aby żyć
 • Wielbimy Cię, że…
 • Siedem Duchów Bożych
 • Tryśnij, studnio, wodą
 • Duch jest dziś powietrzem, oddychamy Nim
 • Panie, tchnij swojego Ducha
 • Zwycięską, Jezu, miłość swą…
 • Boskie mam w sobie namaszczenie
 • W Bożym Słowie to odkryłem
 • Jak chwalebne i jak cenne
 • Jakże wielbię Cię, mój Zbawco
 • W mego stęsknionego ducha…
 • Przychodzimy dziś, mając prawo, by…
 • Cudowny Duch życia dziś jest wewnątrz nas
 • Krew, a po niej namaszczenie
 • Od mego „ja” uwolnij
 • Dziel ze mną radość mą
 • Gdy Jezus mnie odnalazł
 • Jezus, Jezus, Jezus!
 • Nieskończona miłość Twa
 • Bóg mi przebaczył grzechy me
 • Nadziei skałą mej co dnia
 • O, Chrystus — sprawiedliwość ma
 • Skądże mi to, żem zyskał dział
 • Ciemny zwątpienia loch więził nas
 • Dziś umysł z Bogiem pokój ma
 • O, powstań duszo ma!
 • O mym Jezusie będę śpiewać
 • Tam, gdzie na krzyżu mój Zbawca zmarł
 • Cudowna pewność — Jezus jest mój!
 • Cóż za radość mam
 • Życie me tak cudownie odmieniło się
 • Kiedyś związany w kajdanach grzechu
 • Cudowna łaska
 • Przyjdź, o Źródło błogosławieństw
 • Ty, Zbawco, jesteś mój
 • Łaska — uroczo brzmi
 • Chłodną wodę ze strumienia
 • W mym sercu chwała się przelewa
 • Wiele lat szukałem źródła
 • Bóg od świata zbawił mnie
 • Śpiewajmy Panu chwałę
 • W Chrystusie, co za radość
 • Gdy Chrystus z grzechu wyrwał mnie
 • Wiele lat błądziłem w świecie sam
 • Zgadza się dusza ma
 • Magnesie duszy mej
 • Najwyższy bądź Chrystusie mi!
 • Jeśli moja droga wiedzie mnie na krzyż
 • Nic, Panie mój, nie dzieli nas
 • Tak potrzebuję Cię
 • Zbawco, wprowadź mnie na górę
 • Mój Panie, żyć pragnę w obecności Twej
 • Drogą ku górze wspinam się
 • Ty Jezu, we mnie wzrastać chciej
 • O, być jak Ty chcę, Odkupicielu
 • Żyj przeze mnie, Panie Jezu
 • O nasz Ojcze chwały, dziś proszę, byś Ty…
 • Zasłonę usuń mą
 • Ucz nas, jak modlić się
 • O Panie, uświęć nas
 • Racz wzmocnić mego ducha, Panie!
 • Co za wstyd i smutek gorzki
 • Miłości, co nie puszczasz mnie
 • Oddałeś życie swe
 • Potężna miłość Twa przynagla mnie
 • Twój, Panie, Twój!
 • Czyś Go widział, słyszał, poznał?
 • Od świata odwróciłem się
 • Weź, mój Panie, życie me
 • Weź, mój Panie, życie me
 • Wszystko Tobie dziś poddaję
 • Panie, niech dzieje się wola Twa!
 • Już nie jestem swój
 • Miłuję mego Pana
 • Zbyt trudno w słowach opisać to
 • Choćby w Betlejem Chrystus…
 • Jedno z Tobą jestem, Panie
 • Jedno z Tobą, Synu wieczny
 • Wraz z Chrystusem śmierć poniosłem
 • Z Nim pogrzebany, wzbudzony z Nim
 • O Panie, gdy z wiernymi Ci…
 • Panie, gdy Ojca nie znał nikt
 • Wiedziałeś, że gdyś w ciele był
 • Zaśpiewajmy w swym duchu dla Pana!
 • O, Panie, Duchem jesteś dziś
 • Realnością naszą Jezus
 • Rzeczywistością tylko Chrystus jest
 • Łaska w najwyższej definicji to…
 • Bez Boga, martwy w grzechach swych…
 • Chwała! Chwała! Chrystus życiem jest!
 • Dziś jest Człowiek w chwale
 • O, Chrystus — Zbawiciel, Pan chwał
 • O, co za siła! Co za cud!
 • O, co za życie, pokój mam
 • Od więzów prawa grzechu
 • Rozpaczy za mną dni
 • Żywemu Zbawcy służę
 • Płynącą rzekę, drzewo Bóg…
 • Bóg Syna dał, by On nam był
 • Chodźcie jeść!
 • Co dzień Jezusa jedzmy, by…
 • O! Drzewa życia słodki smak
 • Pij! Bo rzeka wody żywej z tronu płynie wciąż
 • W Słowie mówi Bóg, byś to wiedzieć mógł
 • Żywym chlebem dziś karmimy się
 • Kiedyś błogosławieństw…
 • Mój Jezus to mój cały świat
 • Najdroższy Chrystus Pan
 • Niezrównanie cenny znalazłem skarb
 • O Chryste, w Tobie dusza ma…
 • O Panie, Tyś pokazał mi…
 • Odnalazłem zdrój życia
 • Radością wielką On
 • Wszystko możliwym jest, gdy ktoś…
 • Chrystus jest mym doświadczeniem
 • Bóg zamyślił, aby Chrystus…
 • Ty jesteś we mnie jako życie
 • Jaką ulgę dał Zbawiciel!
 • Ma dobra ziemia — Jezus Pan
 • Na dobrej ziemi trudzimy dziś się
 • Pan moim Pasterzem na zawsze
 • Mój stary człowiek umarł razem z Nim
 • Starą mą osobę spotkał kres
 • Wiesz, że Chrystus rzeczywisty jest
 • Nie prawo litery
 • O, bogactwa mego Zbawcy!
 • Każde serce kochać musi
 • Kocham Cię, Jezu
 • Kocham Cię, Panie, nie miłością swą
 • Panie Jezu, drogi Jezu
 • Panie, kocham Cię
 • Pięknem Twym porwany, Panie Jezu
 • Jam naczyniem z gliny jest
 • Cóż za radość mam i społeczność wciąż
 • Przychodzę, by spotkać się z Nim
 • Twe imię słodkie jak olejku woń
 • Uwierzyłem w dobrą wieść
 • W Chrystusie trwaj — błogosławiony bądź
 • W mego Pana obecności
 • W światłości życia żyj
 • Dziś życia sekret już znamy
 • Przebywać w Tobie i w miłości Twej
 • Znany jest mi wielki sekret
 • Ma wola słaba, sił mi brak
 • Jezu, odpoczywam
 • Chrystus, nie ja, niech będzie wywyższony
 • Co dzień stwierdzamy: Jezus bardziej serca podbił nam
 • Znaleźliśmy już Chrystusa
 • Wszystko, co w Adamie mam, to grzech i śmierć
 • Chrystus mym pokojem
 • Przepełnieniu nie ma końca
 • Co za tryumf i zwycięstwo!
 • Ja niewidomy byłem
 • Mój Bóg, mój Dział i Miłość ma
 • Jak chwalebne to, jak święte!
 • Nasz Bóg jest żywy
 • W głębi istoty mej płynie Trójjeden Bóg
 • Życie to sam Ojciec Bóg w Chrystusie
 • Bóg jest światłem i nie ma żadnej ciemności w Nim
 • Tajemna rzecz, że trzy osoby wieczne…
 • Bóg chce w pełnię swej istoty…
 • Jako potężny życia nurt
 • Olej nie popłynie, póki owoc cały jest
 • Aby znać moc zmartwychwstania
 • Droga krzyża to ofiara jest
 • Śmierć nie utrzyma życia zmartwychwstania
 • Codziennie Weń wpatruj się
 • Zwróć swój wzrok na Jezusa
 • Do przodu idź! Do celu dąż!
 • Trzeba nam w wyścigu biec — alleluja!
 • Wiele lat przy krzyżu lałem łzy
 • W głębiach imienia Twego, Boże mój
 • Wszystkie smutki twe dopuścił
 • Niepokój, który w sercu tkwi
 • Dni mogą jeszcze ściemnieć
 • Nie wiem, co mnie jeszcze czeka
 • Radujmy się w Panu przez cały czas
 • Bóg nie obiecał nieba bez chmur
 • On łaski da więcej, gdy ciężar przytłacza
 • Ptaszyną jestem
 • Każdego życia rodzaj ma odczucie życia swe
 • Pan jako życie żąda, bym…
 • O Panie, Duchem jesteś dziś!
 • Bóg w wieczności powziął wielki zamiar
 • Nie dzięki zmaganiom…
 • Odrzuć precz, odrzuć precz, odrzuć precz
 • Wewnątrz nas życie jest, by je na co dzień wieść
 • Ucz nas, jak modlić się, by wróg…
 • W Święte Świętych wejdź
 • W potężnym imieniu Jezus
 • Jakże tajemnicze to…
 • Módl się, w kontakt wejdź z Jezusem
 • Milcz, moja duszo, czekaj, aby Pan…
 • Do Ciebie, Panie mój
 • Przychodzę przed Twój łaski tron
 • Serce me głodne, spragniony mój duch
 • Cóż za zmiany w mym życiu doświadczam co dnia
 • Kościół jest Ciałem Pana
 • Kościoła fundamentem jest Chrystus Jezus Pan
 • Niech mój popłynie duch
 • Od Adama uwolniony
 • Panie, chwalimy Cię za Twój plan
 • Panie, zręczny Twórco nasz
 • Tak pragnę społeczności w duchu
 • Tyś mym życiem, Panie
 • Uwolnij mego ducha, Panie, dziś
 • Jakże uroczy jest Twój dom!
 • Panie, mieszkanie kocham Twe
 • W duchu dziś się rozpalamy
 • Kościół Pana jest chwalebny
 • Panie, znać Cię jako Ciało…
 • Kościół tęsknotą Pana
 • Pan — skarb bezcenny — przyszedł raz
 • Niegdyś nas, umarłych w grzechach swych
 • Brzmienie życia dziś w kościele w uszach nam rozbrzmiewa
 • Mamy w kościele dom
 • Nigdy nie marzyłem, że…
 • Żyć w kościele! Chwała Bogu!
 • Przysięgał Dawid, król
 • Aby kościół Pan odzyskał…
 • Chwała Mu! W Jego odzyskiwaniu mamy dom
 • Czas nadszedł, by budować świątynię Pańską
 • W Babilonie nie ma nas
 • W Babilonie, gdzie zniewolono nas
 • Kto przekracza rzeki, Hebrajczykiem jest
 • W codziennej drodze, na spotkaniach też
 • Gdy razem się zbieramy tu
 • Używajmy ducha!
 • W imieniu Jezus stójmy dziś
 • Przez krew Chrystusa Zwycięzcy
 • Alleluja! Pan Zwycięzcą!
 • Czy zwycięzcą w Nim zostaniesz?
 • Posiądźmy ziemię, którą Bóg darował nam
 • Pan nasz to chwalebny jest Król
 • Strumień to żywych wód, trudź dla Pana się w nim
 • Nadwyżką życia dzieło jest
 • Jakież to błogosławieństwo
 • Gdy Chrystusem usługujesz
 • Hen, tam daleko, w tym pogańskim mroku
 • Ratuj ginących
 • Wstań, ewangelię głoś!
 • Zgubionym chciej Chrystusa dać
 • Zasięg ewangelii chwały
 • Czyż mi z pustą odejść ręką?
 • Nasz wszechświat ma swe znaczenie, którym jestem ja
 • Siejmy wczesnym rankiem, siejmy też w południe
 • To łaski dar, że mogłem ujrzeć Boga
 • W wodach śmierci pogrzebany
 • Umarłem już! Skończyłem się!
 • Pan z przyczółka mego ducha
 • Żyć dziś w Bożym królestwie to ponosić koszt
 • Tajemnicę swoją Bóg objawił mi
 • Nadzieja chwały — Chrystus, On sam jest życiem mym
 • Gdy Pan Jezus zstąpi z nieba
 • Mój Król powróci wkrótce znów
 • Od kiedy nas w Betanii opuściłeś
 • Gdy mój najdroższy wróci Pan
 • Nadzieja chwały, nasz Pan przyjdzie znów!
 • Ten dzień się zbliża, Jezus wkrótce wraca
 • W naszych lampach jest olej — płoniemy!
 • To był piękny dzień wiosenny
 • Twego powrotu dzień
 • W ekonomii swej wiecznej Bóg
 • Wieczny Bóg posiadał zamysł
 • Główną Bożą myślą jest…
 • Panie, Twoi odkupieni
 • To tajemnica, wielki cud
 • Gdy Jego chwałą rozbrzmiały niebiosa
 • Odkupił Chrystus w pełni nas
 • Czemu mam martwić się, czuć lęk?
 • Czyny mnie nie zbawią
 • Mój duch ciemną nocą otoczony był
 • Oto Zbawca mówi mi
 • Pan jedno stał się z grzesznikiem
 • Chcesz uwolniony być od grzechów swych?
 • Co obmyje z grzechu mnie?
 • Czy znasz moc Jezusa, która zmywa grzech
 • Jest zdrój Emmanuela krwi
 • Oczyszczający widzę zdrój
 • Chrystus ludzką wziął naturę
 • Jest Zbawiciel, którego trzeba nam
 • Porzuć świat, by Chrystusa mieć
 • Czyś owcą jest, co zgubiła się?
 • Ludzkie życie krótkie jest
 • Usłysz! Zbawca puka
 • Od Boga odwróciłem się
 • Tak, jakim jest
 • Twój głos zaprasza mnie
 • Z niewoli, smutku i nocy mej
 • Blisko krzyża trzymaj mnie
 • Skało Wieków, pozwól, by…
 • Ukochany duszy mej
 • Wejdź w serce me dziś, Panie Jezu
 • Tam, gdzie na krzyżu mój Zbawca zmarł
 • Żywym chlebem dziś karmimy się
 • Zbawiciel ze mną stał się jedno
 • Co za piękny dzień
 • Czy ty wiesz, że Bóg cię wybrał
 • Dni wędrówki mej były wciąż coraz pustsze
 • Gdybym zyskał świat, lecz Zbawcę stracił
 • Skosztuj i sprawdź, że Pan dobry jest
 • Wciąż szukałem źródła
 • Wszystko gotowe, na ucztę przyjdź!
 • Czym się odwdzięczę memu Panu
 • Gdy tylko serce ku Panu zwraca się
 • Oto jak dobrze i jak miło jest…
 • Oto przybytek na ziemi Bóg z ludźmi ma
 • Teraz jest zbawienie i moc
 • To odpocznienie moje
 • To przykazanie nowe daję wam
 • Tyś, o Jahwe, dla mnie w taniec zmienił mój płacz
 • Wielki jest Pan i godny chwały jest
 • Więc przyjdą i będą na wzgórzu Syjonu śpiewać
 • Z radością więc czerpać będziecie
 • Zatem, by na Syjon ze śpiewem się wspiąć
 • Czyś owcą jest, co zgubiła się?
 • Najdroższy Chrystus Pan
 • Radością wielką On
 • W mym sercu chwała się przelewa
 • Bóg mi przebaczył grzechy me
 • Chwała! Chwała! Chrystus życiem jest!
 • Cóż za radość mam
 • Gdy Pan Jezus zstąpi z nieba
 • Jak chwalebne i jak cenne
 • Siejmy wczesnym rankiem, siejmy też w południe
 • To łaski dar, że mogłem ujrzeć Boga
 • W Chrystusie trwaj — błogosławiony bądź
 • W Chrystusie, co za radość
 • W światłości życia żyj
 • Weź, mój Panie, życie me
 • Wstań, ewangelię głoś!
 • Błogosławieństwem wszelkim Bóg
 • Chwała niech popłynie Ojcu!
 • Abba Ojcze, dziś w imieniu…
 • Boże Ojcze, źródłem życia Tyś
 • Chwalimy Cię za…
 • Ciebie, Ojcze, uwielbiamy
 • Gdy patrzę, Ojcze, na wielkość stworzenia
 • Jak wielką miłość dałeś nam!
 • Jak wierny, godny wiary jesteś
 • Nasz Ojcze, jesteś wiecznie zielony
 • Nigdy nie zmęczymy się śpiewaniem pieśni tej
 • O Boże, w Twym Chrystusie
 • O Boże, źródłem życia Tyś
 • O, jak wielkie rzeczy Bóg uczynił nam!
 • Odpowiadamy sercem, Ojcze, Ci
 • Ojcze, miłość Twa nas znała
 • Tyś miłością, światłem, Panie
 • W miłości czułej, Święty Ojcze nasz
 • W mądrości swojej, z woli swej
 • Wiedzie nas, Ojcze, Twój kochany Syn
 • Wielbimy Cię dziś, Ojcze
 • Wielbimy Cię, nasz Ojcze
 • Za Twe wielkie miłosierdzie
 • Święty Ojcze, wielbiąc Ciebie…
 • Bóg powstaje, wróg ucieka
 • Błogosławieństwo Ci, chwała i cześć
 • Chwal Go! Chwal Go! On Zwycięzcą!
 • Dzieląc, Panie, kielich ten
 • Dziś wielbimy Cię, nasz Panie
 • Dziś zachwyt budzi w nas Twój stół
 • Jak chwalebny, Panie, jest Twój stół
 • Jak głęboka i niezmierna…
 • Jak kochamy imię Twe
 • Jak niepojęty jest to fakt
 • Jak słodko imię Jezus brzmi
 • Jak wielkie odkupienie Twe
 • Jak wszechzawierający Tyś!
 • Jezu, nasz Panie, uwielbiamy Ciebie
 • Jezus! Słodkie imię Twe
 • Kim On jest? On jest Ojcem
 • Mój Chrystus — źródło życia
 • Mój Panie Jezu
 • Na miłości stole Twym
 • Najwyższe imię Twe
 • O Panie Jezu drogi mój
 • O Panie, Drzewem Życia Tyś
 • O Panie, dzięki za ten chleb
 • O chwalebne imię Jezus
 • O, Panie, rozważamy Cię
 • Opuścił chwałę swą
 • Pan Jezus Królem jest
 • Pan jest bliski dla nas wszystkich, wzywających Go
 • Panie w typach i symbolach
 • Panie, Tyś jest Oblubieńcem
 • Patrz! Na wyniosłym nieba tronie…
 • Przez Twój chleb i kielich, Panie
 • Przyszliśmy, by Twoją wieczerzę spożywać
 • Twe imię — wylany olejek
 • Tyś Syn umiłowany
 • Tyś wieczną, duchową Skałą
 • W łonie Ojca przed dziejami
 • Wdychania Cię wciąż nie dość mi
 • Wszelkie korony włóż
 • Wywyższaj Jego imię wciąż
 • Za Twój stół, nasz drogi Panie
 • Zebrani jako Twoje jedno Ciało
 • Boskie mam w sobie namaszczenie
 • Cudowny Duch życia dziś jest wewnątrz nas
 • Duch Boży to dziś Jezusa Duch
 • Jakże wielbię Cię, mój Zbawco
 • Krew, a po niej namaszczenie
 • Panie, tchnij swojego Ducha
 • Przychodzimy dziś, mając prawo, by…
 • Siedem Duchów Bożych
 • Tryśnij, studnio, wodą
 • Trójjedyny Bóg dziś przyszedł, aby żyć
 • Wielbimy Cię, że…
 • Zwycięską, Jezu, miłość swą…
 • Chłodną wodę ze strumienia
 • Ciemny zwątpienia loch więził nas
 • Cudowna pewność — Jezus jest mój!
 • Dziel ze mną radość mą
 • Dziś umysł z Bogiem pokój ma
 • Gdy Chrystus z grzechu wyrwał mnie
 • Gdy Jezus mnie odnalazł
 • Kiedyś związany w kajdanach grzechu
 • O, Chrystus — sprawiedliwość ma
 • O, powstań duszo ma!
 • Skądże mi to, żem zyskał dział
 • Ty, Zbawco, jesteś mój
 • Wiele lat szukałem źródła
 • Życie me tak cudownie odmieniło się
 • Mój Panie, żyć pragnę w obecności Twej
 • Nic, Panie mój, nie dzieli nas
 • O, być jak Ty chcę, Odkupicielu
 • Racz wzmocnić mego ducha, Panie!
 • Ty Jezu, we mnie wzrastać chciej
 • Ucz nas, jak modlić się
 • Zasłonę usuń mą
 • Żyj przeze mnie, Panie Jezu
 • Co za wstyd i smutek gorzki
 • Czyś Go widział, słyszał, poznał?
 • Miłuję mego Pana
 • Od świata odwróciłem się
 • Oddałeś życie swe
 • Potężna miłość Twa przynagla mnie
 • Zbyt trudno w słowach opisać to
 • Choćby w Betlejem Chrystus…
 • Jedno z Tobą jestem, Panie
 • Jedno z Tobą, Synu wieczny
 • Wraz z Chrystusem śmierć poniosłem
 • Z Nim pogrzebany, wzbudzony z Nim
 • Bez Boga, martwy w grzechach swych…
 • Bóg zamyślił, aby Chrystus…
 • Chrystus jest mym doświadczeniem
 • Chrystus mym pokojem
 • Chrystus, nie ja, niech będzie wywyższony
 • Co dzień stwierdzamy: Jezus bardziej serca podbił nam
 • Co za tryumf i zwycięstwo!
 • Cóż za radość mam i społeczność wciąż
 • Dziś jest Człowiek w chwale
 • Jaką ulgę dał Zbawiciel!
 • Jam naczyniem z gliny jest
 • Kiedyś błogosławieństw…
 • Kocham Cię, Jezu
 • Kocham Cię, Panie, nie miłością swą
 • Ma dobra ziemia — Jezus Pan
 • Mój Jezus to mój cały świat
 • Mój stary człowiek umarł razem z Nim
 • Na dobrej ziemi trudzimy dziś się
 • Nie prawo litery
 • Niezrównanie cenny znalazłem skarb
 • O Panie, gdy z wiernymi Ci…
 • O! Drzewa życia słodki smak
 • O, Chrystus — Zbawiciel, Pan chwał
 • O, Panie, Duchem jesteś dziś
 • O, bogactwa mego Zbawcy!
 • O, co za siła! Co za cud!
 • O, co za życie, pokój mam
 • Od więzów prawa grzechu
 • Panie, gdy Ojca nie znał nikt
 • Pij! Bo rzeka wody żywej z tronu płynie wciąż
 • Pięknem Twym porwany, Panie Jezu
 • Przebywać w Tobie i w miłości Twej
 • Przychodzę, by spotkać się z Nim
 • Płynącą rzekę, drzewo Bóg…
 • Realnością naszą Jezus
 • Rzeczywistością tylko Chrystus jest
 • Twe imię słodkie jak olejku woń
 • Ty jesteś we mnie jako życie
 • Uwierzyłem w dobrą wieść
 • Wiedziałeś, że gdyś w ciele był
 • Wszystko możliwym jest, gdy ktoś…
 • Wszystko, co w Adamie mam, to grzech i śmierć
 • Zaśpiewajmy w swym duchu dla Pana!
 • Znaleźliśmy już Chrystusa
 • Łaska w najwyższej definicji to…
 • Żywym chlebem dziś karmimy się
 • Bóg chce w pełnię swej istoty…
 • Bóg jest światłem i nie ma żadnej ciemności w Nim
 • Jak chwalebne to, jak święte!
 • Jako potężny życia nurt
 • Tajemna rzecz, że trzy osoby wieczne…
 • W głębi istoty mej płynie Trójjeden Bóg
 • Życie to sam Ojciec Bóg w Chrystusie
 • Aby znać moc zmartwychwstania
 • Droga krzyża to ofiara jest
 • Olej nie popłynie, póki owoc cały jest
 • Śmierć nie utrzyma życia zmartwychwstania
 • Codziennie Weń wpatruj się
 • Trzeba nam w wyścigu biec — alleluja!
 • Nie wiem, co mnie jeszcze czeka
 • On łaski da więcej, gdy ciężar przytłacza
 • Radujmy się w Panu przez cały czas
 • W głębiach imienia Twego, Boże mój
 • Wszystkie smutki twe dopuścił
 • Bóg w wieczności powziął wielki zamiar
 • O Panie, Duchem jesteś dziś!
 • Odrzuć precz, odrzuć precz, odrzuć precz
 • Pan jako życie żąda, bym…
 • Jakże tajemnicze to…
 • Módl się, w kontakt wejdź z Jezusem
 • W Święte Świętych wejdź
 • Do Ciebie, Panie mój
 • Przychodzę przed Twój łaski tron
 • Serce me głodne, spragniony mój duch
 • Aby kościół Pan odzyskał…
 • Brzmienie życia dziś w kościele w uszach nam rozbrzmiewa
 • Chwała Mu! W Jego odzyskiwaniu mamy dom
 • Czas nadszedł, by budować świątynię Pańską
 • Kościoła fundamentem jest Chrystus Jezus Pan
 • Kościół Pana jest chwalebny
 • Kościół jest Ciałem Pana
 • Kościół tęsknotą Pana
 • Kto przekracza rzeki, Hebrajczykiem jest
 • Niech mój popłynie duch
 • Niegdyś nas, umarłych w grzechach swych
 • Od Adama uwolniony
 • Pan — skarb bezcenny — przyszedł raz
 • Panie, chwalimy Cię za Twój plan
 • Panie, mieszkanie kocham Twe
 • Przysięgał Dawid, król
 • Tak pragnę społeczności w duchu
 • Tyś mym życiem, Panie
 • Uwolnij mego ducha, Panie, dziś
 • W Babilonie nie ma nas
 • W Babilonie, gdzie zniewolono nas
 • W duchu dziś się rozpalamy
 • Żyć w kościele! Chwała Bogu!
 • Gdy razem się zbieramy tu
 • Używajmy ducha!
 • W codziennej drodze, na spotkaniach też
 • Alleluja! Pan Zwycięzcą!
 • Posiądźmy ziemię, którą Bóg darował nam
 • Gdy Chrystusem usługujesz
 • Jakież to błogosławieństwo
 • Pan nasz to chwalebny jest Król
 • Czyż mi z pustą odejść ręką?
 • Hen, tam daleko, w tym pogańskim mroku
 • Ratuj ginących
 • Zasięg ewangelii chwały
 • Zgubionym chciej Chrystusa dać
 • Umarłem już! Skończyłem się!
 • W wodach śmierci pogrzebany
 • Żyć dziś w Bożym królestwie to ponosić koszt
 • Gdy mój najdroższy wróci Pan
 • Mój Król powróci wkrótce znów
 • Nadzieja chwały — Chrystus, On sam jest życiem mym
 • Od kiedy nas w Betanii opuściłeś
 • Tajemnicę swoją Bóg objawił mi
 • Ten dzień się zbliża, Jezus wkrótce wraca
 • To był piękny dzień wiosenny
 • Twego powrotu dzień
 • W naszych lampach jest olej — płoniemy!
 • Główną Bożą myślą jest…
 • Panie, Twoi odkupieni
 • Blisko krzyża trzymaj mnie
 • Chcesz uwolniony być od grzechów swych?
 • Chrystus ludzką wziął naturę
 • Co obmyje z grzechu mnie?
 • Co za piękny dzień
 • Czemu mam martwić się, czuć lęk?
 • Czy ty wiesz, że Bóg cię wybrał
 • Czy znasz moc Jezusa, która zmywa grzech
 • Czyny mnie nie zbawią
 • Dni wędrówki mej były wciąż coraz pustsze
 • Gdy Jego chwałą rozbrzmiały niebiosa
 • Gdybym zyskał świat, lecz Zbawcę stracił
 • Jest Zbawiciel, którego trzeba nam
 • Jest zdrój Emmanuela krwi
 • Ludzkie życie krótkie jest
 • Mój duch ciemną nocą otoczony był
 • Oczyszczający widzę zdrój
 • Od Boga odwróciłem się
 • Odkupił Chrystus w pełni nas
 • Oto Zbawca mówi mi
 • Pan jedno stał się z grzesznikiem
 • Porzuć świat, by Chrystusa mieć
 • Skało Wieków, pozwól, by…
 • Skosztuj i sprawdź, że Pan dobry jest
 • Tak, jakim jest
 • Tam, gdzie na krzyżu mój Zbawca zmarł
 • Twój głos zaprasza mnie
 • Z niewoli, smutku i nocy mej
 • Zbawiciel ze mną stał się jedno
 • Cóż za zmiany w mym życiu doświadczam co dnia
 • Czym się odwdzięczę memu Panu
 • Czym się odwdzięczę memu Panu
 • Gdy tylko serce ku Panu zwraca się
 • Z radością więc czerpać będziecie
 • Zatem, by na Syjon ze śpiewem się wspiąć
 • Ale ja będę czekał na Jahwe — Mi 7:7–8
 • Bo tych, których z góry znał — Rz 8:29–30
 • Gdzie jest dom, który chcecie Mi wznieść — Iz 66:1–2
 • Gdzie ty udasz się, pójdę ja — Rt 1:16–17
 • Góry rozejść mogą się — Iz 54:10
 • Iść za Barankiem — Obj 14:1–5
 • Ja jestem żywym chlebem — J 6:51
 • Lecz za łaską Boga — 1 Kor 15:10; Ga 2:20
 • Miłość Boga, łaska Chrystusa — 2 Kor 13:13; Obj 22:1
 • O wstań, miła ma — PnP 2:10–13, 16–17
 • Prorockie słowo mamy też — 2 P 1:19
 • Przez wiarę Abraham — Hbr 11:17–19
 • Szczęśliwi ci — Obj 22:13–14
 • Tu, gdzie wody, przyjdź — Iz 55:1
 • Z wiary Mojżesz — Hbr 11:24–27
 • Zaśpiewali Mu pieśń nową — Obj 5:9–10
 • Bogiem-człowiekiem nasz Stwórca się stał
 • Bywa tak w życiu mym
 • Być u Taty znów
 • Bóg chce, by ktoś Go kochał
 • Bóg w swym celu nas powołał
 • Bóg w wieczności miał pragnienie
 • Całuj Go
 • Choć raz, Panie, dotknąć Cię
 • Chrystus przyszedł, by być życiem
 • Codziennie bliższy mi
 • Coraz bardziej, Panie, z każdym dniem
 • Czy wybierzesz cel
 • Dla niej
 • Dzień za dniem Chrystusa poznawać chcę
 • Ewangelię głoszą dziś
 • Jakże ja, proste dziewczę, mam…
 • Jedność
 • Jezu, o żywe Słowo
 • Jeśli Pana znaleźć chcesz
 • Jeśli czule kochamy dziś Go
 • Jubileusz nastał dziś
 • Kocham Go, ponieważ…
 • Ktoś
 • Manna
 • Maria wylała miłość swą
 • Miałem dług
 • Mój Pan drogę zna
 • Na początku było Słowo
 • Niech napełni mnie Trójjedyny Bóg
 • Nim Pan ci da odpowiedź
 • O Panie, co sprawiło, że…
 • O naszych drogich dzieciach
 • O, Panie najdroższy
 • O, by Chrystus miał dom w sercu mym
 • O, mój Ukochany
 • Och, nie wiem, gdzie Go położyli
 • Ojciec nas poznał
 • Oto cel ewangelii
 • Pan jest Duchem dziś i oto jak
 • Panie mój, kocham Cię
 • Panie mój, kochać Cię szczerze chcę
 • Panie, kocham Cię
 • Panie, kocham, potrzebuję Ciebie
 • Panie, powołałeś nas
 • Po wcieleniu ludzkie życie
 • Pocałuj mnie
 • Ponad pustką i bezładem
 • Pragnę w Tobie być
 • Rodzajem swym Bóg mnie stworzył
 • Rzeka żywej wody
 • Sercem swym
 • Sprawiedliwości dar
 • Syna dał Bóg
 • Ta wspaniała wiara i cudowna miłość
 • Takimi jak Chrystus stając się
 • Ten, kto ufa Panu
 • To On z wyżyn chwały
 • To jest tajemnica
 • To mój Bóg
 • To niebiańska wizja
 • To tajemnica, wielki cud
 • Uwielbiam kościół
 • W Twojej miłości
 • W ekonomii swej wiecznej Bóg
 • W wieku, Panie, tym
 • W ślad za Nim podążać
 • Wołam „Panie Jezu”
 • Wszystko, co zyskiem było
 • Za sceną ukrywa się