• 1 (2)
 • 2 (21)
 • 3 (40)
 • 4 (12)
 • 5 (14)
 • 6 (13)
 • 7 (5)
 • 8 (46)
 • 9 (5)
 • 10 (1)
 • 11 (3)
 • 12 (3)
 • 13 (2)
 • 14 (3)
 • 15 (20)
 • 16 (5)
 • 17 (2)
 • 18 (35)
 • 19 (2)
 • 20 (6)
 • 21 (2)
 • 22 (3)
 • Dodatki Młodzieżowe (41)
 • Młodzieżowe (23)
 • Dodatki (59)
 • Ale ja będę czekał na Jahwe — Mi 7:7–8
 • Być u Taty znów
 • Bóg w swym celu nas powołał
 • Całuj Go
 • Choć raz, Panie, dotknąć Cię
 • Coraz bardziej, Panie, z każdym dniem
 • Czy wybierzesz cel
 • Ewangelię głoszą dziś
 • Gdy Chrystus z grzechu wyrwał mnie
 • Gdzie jest dom, który chcecie Mi wznieść — Iz 66:1–2
 • Iść za Barankiem — Obj 14:1–5
 • Ja jestem żywym chlebem — J 6:51
 • Jedność
 • Jezu, o żywe Słowo
 • Lecz za łaską Boga — 1 Kor 15:10; Ga 2:20
 • Manna
 • Miałem dług
 • Na początku było Słowo
 • Niech napełni mnie Trójjedyny Bóg
 • O, by Chrystus miał dom w sercu mym
 • O, mój Ukochany
 • On łaski da więcej, gdy ciężar przytłacza
 • Pan jest Duchem dziś i oto jak
 • Panie, kocham, potrzebuję Ciebie
 • Po wcieleniu ludzkie życie
 • Pocałuj mnie
 • Ponad pustką i bezładem
 • Pragnę w Tobie być
 • Prorockie słowo mamy też — 2 P 1:19
 • Przez wiarę Abraham — Hbr 11:17–19
 • Rzeka żywej wody
 • Sprawiedliwości dar
 • Szczęśliwi ci — Obj 22:13–14
 • Ten, kto ufa Panu
 • To jest tajemnica
 • To niebiańska wizja
 • Tu, gdzie wody, przyjdź — Iz 55:1
 • W ślad za Nim podążać
 • Wołam „Panie Jezu”
 • Z wiary Mojżesz — Hbr 11:24–27
 • Zatem, by na Syjon ze śpiewem się wspiąć
 • Bo tych, których z góry znał — Rz 8:29–30
 • Bogiem-człowiekiem nasz Stwórca się stał
 • Bóg w wieczności miał pragnienie
 • Chrystus przyszedł, by być życiem
 • Gdzie ty udasz się, pójdę ja — Rt 1:16–17
 • Góry rozejść mogą się — Iz 54:10
 • Jeśli czule kochamy dziś Go
 • Kocham Go, ponieważ…
 • Ktoś
 • Mój Pan drogę zna
 • O Panie, co sprawiło, że…
 • O wstań, miła ma — PnP 2:10–13, 16–17
 • O, Panie najdroższy
 • Oto cel ewangelii
 • Panie, powołałeś nas
 • Sercem swym
 • Ta wspaniała wiara i cudowna miłość
 • To On z wyżyn chwały
 • To mój Bóg
 • W Twojej miłości
 • W wieku, Panie, tym
 • Wszystko, co zyskiem było
 • Zaśpiewali Mu pieśń nową — Obj 5:9–10
 • Bywa tak w życiu mym
 • Bóg chce, by ktoś Go kochał
 • Bóg jest światłem i nie ma żadnej ciemności w Nim
 • Błogosławieństwo Ci, chwała i cześć
 • Chłodną wodę ze strumienia
 • Ciemny zwątpienia loch więził nas
 • Co dzień stwierdzamy: Jezus bardziej serca podbił nam
 • Co za piękny dzień
 • Co za wstyd i smutek gorzki
 • Codziennie Weń wpatruj się
 • Codziennie bliższy mi
 • Czy ty wiesz, że Bóg cię wybrał
 • Czym się odwdzięczę memu Panu
 • Czym się odwdzięczę memu Panu
 • Czyś Go widział, słyszał, poznał?
 • Cóż za zmiany w mym życiu doświadczam co dnia
 • Dla niej
 • Dziel ze mną radość mą
 • Dzień za dniem Chrystusa poznawać chcę
 • Jakże ja, proste dziewczę, mam…
 • Jeśli Pana znaleźć chcesz
 • Kocham Cię, Panie, nie miłością swą
 • Maria wylała miłość swą
 • Miłość Boga, łaska Chrystusa — 2 Kor 13:13; Obj 22:1
 • Miłuję mego Pana
 • Mój Jezus to mój cały świat
 • Nie wiem, co mnie jeszcze czeka
 • Nim Pan ci da odpowiedź
 • O naszych drogich dzieciach
 • O, jak wielkie rzeczy Bóg uczynił nam!
 • O, powstań duszo ma!
 • Od kiedy nas w Betanii opuściłeś
 • Odrzuć precz, odrzuć precz, odrzuć precz
 • Ojciec nas poznał
 • Pan nasz to chwalebny jest Król
 • Pan — skarb bezcenny — przyszedł raz
 • Panie mój, kocham Cię
 • Panie mój, kochać Cię szczerze chcę
 • Panie, kocham Cię
 • Przychodzę, by spotkać się z Nim
 • Racz wzmocnić mego ducha, Panie!
 • Rodzajem swym Bóg mnie stworzył
 • Siedem Duchów Bożych
 • Skosztuj i sprawdź, że Pan dobry jest
 • Syna dał Bóg
 • Takimi jak Chrystus stając się
 • Ten dzień się zbliża, Jezus wkrótce wraca
 • To tajemnica, wielki cud
 • Twego powrotu dzień
 • W duchu dziś się rozpalamy
 • W ekonomii swej wiecznej Bóg
 • W głębi istoty mej płynie Trójjeden Bóg
 • W głębiach imienia Twego, Boże mój
 • W naszych lampach jest olej — płoniemy!
 • Wdychania Cię wciąż nie dość mi
 • Wszystkie smutki twe dopuścił
 • Z radością więc czerpać będziecie
 • Znaleźliśmy już Chrystusa
 • Żyć dziś w Bożym królestwie to ponosić koszt