• 100 wybranych hymnów (4)
 • Lekcje życia (12)
 • Wersety (16)
 • Młodzieżowe (69)
 • 1. Błogosławieństwo Trójjedynego Boga (2)
 • 2. Oddawanie czci Ojcu (22)
 • 3. Wysławianie Pana (42)
 • 4. Pełnia Ducha (12)
 • 5. Pewność i radość zbawienia (14)
 • 6. Tęsknota (8)
 • 7. Poświęcenie siebie (7)
 • 8. Jedność z Chrystusem (5)
 • 9. Doświadczanie Chrystusa (46)
 • 10. Doświadczanie Boga (7)
 • 12. Droga krzyża (3)
 • 13. Życie zmartwychwstania (1)
 • 14. Zachęta (2)
 • 15. Pocieszenie w czasie próby (5)
 • 16. Różne aspekty życia wewnętrznego (4)
 • 18. Modlitwa (3)
 • 19. Studiowanie Słowa (3)
 • 20. Kościół (23)
 • 21. Spotkania (3)
 • 22. Wojna duchowa (2)
 • 23. Służba (3)
 • 24. Głoszenie ewangelii (5)
 • 25. Chrzest (2)
 • 27. Królestwo (1)
 • 28. Nadzieja chwały (9)
 • 29. Ostateczne ujawnienie (2)
 • 30. Ewangelia (29)
 • 31. Słowo Boże (1)
 • 32. Inne (5)
 • Błogosławieństwem wszelkim Bóg
 • Chwała niech popłynie Ojcu!
 • Abba Ojcze, dziś w imieniu…
 • Boże Ojcze, źródłem życia Tyś
 • Chwalimy Cię za…
 • Ciebie, Ojcze, uwielbiamy
 • Gdy patrzę, Ojcze, na wielkość stworzenia
 • Jak wielką miłość dałeś nam!
 • Jak wierny, godny wiary jesteś
 • Nasz Ojcze, jesteś wiecznie zielony
 • Nigdy nie zmęczymy się śpiewaniem pieśni tej
 • O Boże, w Twym Chrystusie
 • O Boże, źródłem życia Tyś
 • O, jak wielkie rzeczy Bóg uczynił nam!
 • Odpowiadamy sercem, Ojcze, Ci
 • Ojcze, miłość Twa nas znała
 • Tyś miłością, światłem, Panie
 • W miłości czułej, Święty Ojcze nasz
 • W mądrości swojej, z woli swej
 • Wiedzie nas, Ojcze, Twój kochany Syn
 • Wielbimy Cię dziś, Ojcze
 • Wielbimy Cię, nasz Ojcze
 • Za Twe wielkie miłosierdzie
 • Święty Ojcze, wielbiąc Ciebie…
 • Bóg powstaje, wróg ucieka
 • Błogosławieństwo Ci, chwała i cześć
 • Chwal Go! Chwal Go! On Zwycięzcą!
 • Dzieląc, Panie, kielich ten
 • Dziś wielbimy Cię, nasz Panie
 • Dziś zachwyt budzi w nas Twój stół
 • Jak chwalebny, Panie, jest Twój stół
 • Jak głęboka i niezmierna…
 • Jak kochamy imię Twe
 • Jak niepojęty jest to fakt
 • Jak słodko imię Jezus brzmi
 • Jak wielkie odkupienie Twe
 • Jak wszechzawierający Tyś!
 • Jezu, nasz Panie, uwielbiamy Ciebie
 • Jezus! Słodkie imię Twe
 • Kim On jest? On jest Ojcem
 • Mój Chrystus — źródło życia
 • Mój Panie Jezu
 • Na miłości stole Twym
 • Najwyższe imię Twe
 • O Panie Jezu drogi mój
 • O Panie, Drzewem Życia Tyś
 • O Panie, dzięki za ten chleb
 • O chwalebne imię Jezus
 • O, Panie, rozważamy Cię
 • Opuścił chwałę swą
 • Pan Jezus Królem jest
 • Pan jest bliski dla nas wszystkich, wzywających Go
 • Panie w typach i symbolach
 • Panie, Tyś jest Oblubieńcem
 • Patrz! Na wyniosłym nieba tronie…
 • Przez Twój chleb i kielich, Panie
 • Przyszliśmy, by Twoją wieczerzę spożywać
 • Twe imię — wylany olejek
 • Tyś Syn umiłowany
 • Tyś wieczną, duchową Skałą
 • W łonie Ojca przed dziejami
 • Wdychania Cię wciąż nie dość mi
 • Wszelkie korony włóż
 • Wywyższaj Jego imię wciąż
 • Za Twój stół, nasz drogi Panie
 • Zebrani jako Twoje jedno Ciało
 • Boskie mam w sobie namaszczenie
 • Cudowny Duch życia dziś jest wewnątrz nas
 • Duch Boży to dziś Jezusa Duch
 • Jakże wielbię Cię, mój Zbawco
 • Krew, a po niej namaszczenie
 • Panie, tchnij swojego Ducha
 • Przychodzimy dziś, mając prawo, by…
 • Siedem Duchów Bożych
 • Tryśnij, studnio, wodą
 • Trójjedyny Bóg dziś przyszedł, aby żyć
 • Wielbimy Cię, że…
 • Zwycięską, Jezu, miłość swą…
 • Chłodną wodę ze strumienia
 • Ciemny zwątpienia loch więził nas
 • Cudowna pewność — Jezus jest mój!
 • Dziel ze mną radość mą
 • Dziś umysł z Bogiem pokój ma
 • Gdy Chrystus z grzechu wyrwał mnie
 • Gdy Jezus mnie odnalazł
 • Kiedyś związany w kajdanach grzechu
 • O, Chrystus — sprawiedliwość ma
 • O, powstań duszo ma!
 • Skądże mi to, żem zyskał dział
 • Ty, Zbawco, jesteś mój
 • Wiele lat szukałem źródła
 • Życie me tak cudownie odmieniło się
 • Mój Panie, żyć pragnę w obecności Twej
 • Nic, Panie mój, nie dzieli nas
 • O, być jak Ty chcę, Odkupicielu
 • Racz wzmocnić mego ducha, Panie!
 • Ty Jezu, we mnie wzrastać chciej
 • Ucz nas, jak modlić się
 • Zasłonę usuń mą
 • Żyj przeze mnie, Panie Jezu
 • Co za wstyd i smutek gorzki
 • Czyś Go widział, słyszał, poznał?
 • Miłuję mego Pana
 • Od świata odwróciłem się
 • Oddałeś życie swe
 • Potężna miłość Twa przynagla mnie
 • Zbyt trudno w słowach opisać to
 • Choćby w Betlejem Chrystus…
 • Jedno z Tobą jestem, Panie
 • Jedno z Tobą, Synu wieczny
 • Wraz z Chrystusem śmierć poniosłem
 • Z Nim pogrzebany, wzbudzony z Nim
 • Bez Boga, martwy w grzechach swych…
 • Bóg zamyślił, aby Chrystus…
 • Chrystus jest mym doświadczeniem
 • Chrystus mym pokojem
 • Chrystus, nie ja, niech będzie wywyższony
 • Co dzień stwierdzamy: Jezus bardziej serca podbił nam
 • Co za tryumf i zwycięstwo!
 • Cóż za radość mam i społeczność wciąż
 • Dziś jest Człowiek w chwale
 • Jaką ulgę dał Zbawiciel!
 • Jam naczyniem z gliny jest
 • Kiedyś błogosławieństw…
 • Kocham Cię, Jezu
 • Kocham Cię, Panie, nie miłością swą
 • Ma dobra ziemia — Jezus Pan
 • Mój Jezus to mój cały świat
 • Mój stary człowiek umarł razem z Nim
 • Na dobrej ziemi trudzimy dziś się
 • Nie prawo litery
 • Niezrównanie cenny znalazłem skarb
 • O Panie, gdy z wiernymi Ci…
 • O! Drzewa życia słodki smak
 • O, Chrystus — Zbawiciel, Pan chwał
 • O, Panie, Duchem jesteś dziś
 • O, bogactwa mego Zbawcy!
 • O, co za siła! Co za cud!
 • O, co za życie, pokój mam
 • Od więzów prawa grzechu
 • Panie, gdy Ojca nie znał nikt
 • Pij! Bo rzeka wody żywej z tronu płynie wciąż
 • Pięknem Twym porwany, Panie Jezu
 • Przebywać w Tobie i w miłości Twej
 • Przychodzę, by spotkać się z Nim
 • Płynącą rzekę, drzewo Bóg…
 • Realnością naszą Jezus
 • Rzeczywistością tylko Chrystus jest
 • Twe imię słodkie jak olejku woń
 • Ty jesteś we mnie jako życie
 • Uwierzyłem w dobrą wieść
 • Wiedziałeś, że gdyś w ciele był
 • Wszystko możliwym jest, gdy ktoś…
 • Wszystko, co w Adamie mam, to grzech i śmierć
 • Zaśpiewajmy w swym duchu dla Pana!
 • Znaleźliśmy już Chrystusa
 • Łaska w najwyższej definicji to…
 • Żywym chlebem dziś karmimy się
 • Bóg chce w pełnię swej istoty…
 • Bóg jest światłem i nie ma żadnej ciemności w Nim
 • Jak chwalebne to, jak święte!
 • Jako potężny życia nurt
 • Tajemna rzecz, że trzy osoby wieczne…
 • W głębi istoty mej płynie Trójjeden Bóg
 • Życie to sam Ojciec Bóg w Chrystusie
 • Aby znać moc zmartwychwstania
 • Droga krzyża to ofiara jest
 • Olej nie popłynie, póki owoc cały jest
 • Śmierć nie utrzyma życia zmartwychwstania
 • Codziennie Weń wpatruj się
 • Trzeba nam w wyścigu biec — alleluja!
 • Nie wiem, co mnie jeszcze czeka
 • On łaski da więcej, gdy ciężar przytłacza
 • Radujmy się w Panu przez cały czas
 • W głębiach imienia Twego, Boże mój
 • Wszystkie smutki twe dopuścił
 • Bóg w wieczności powziął wielki zamiar
 • O Panie, Duchem jesteś dziś!
 • Odrzuć precz, odrzuć precz, odrzuć precz
 • Pan jako życie żąda, bym…
 • Jakże tajemnicze to…
 • Módl się, w kontakt wejdź z Jezusem
 • W Święte Świętych wejdź
 • Do Ciebie, Panie mój
 • Przychodzę przed Twój łaski tron
 • Serce me głodne, spragniony mój duch
 • Aby kościół Pan odzyskał…
 • Brzmienie życia dziś w kościele w uszach nam rozbrzmiewa
 • Chwała Mu! W Jego odzyskiwaniu mamy dom
 • Czas nadszedł, by budować świątynię Pańską
 • Kościoła fundamentem jest Chrystus Jezus Pan
 • Kościół Pana jest chwalebny
 • Kościół jest Ciałem Pana
 • Kościół tęsknotą Pana
 • Kto przekracza rzeki, Hebrajczykiem jest
 • Niech mój popłynie duch
 • Niegdyś nas, umarłych w grzechach swych
 • Od Adama uwolniony
 • Pan — skarb bezcenny — przyszedł raz
 • Panie, chwalimy Cię za Twój plan
 • Panie, mieszkanie kocham Twe
 • Przysięgał Dawid, król
 • Tak pragnę społeczności w duchu
 • Tyś mym życiem, Panie
 • Uwolnij mego ducha, Panie, dziś
 • W Babilonie nie ma nas
 • W Babilonie, gdzie zniewolono nas
 • W duchu dziś się rozpalamy
 • Żyć w kościele! Chwała Bogu!
 • Gdy razem się zbieramy tu
 • Używajmy ducha!
 • W codziennej drodze, na spotkaniach też
 • Alleluja! Pan Zwycięzcą!
 • Posiądźmy ziemię, którą Bóg darował nam
 • Gdy Chrystusem usługujesz
 • Jakież to błogosławieństwo
 • Pan nasz to chwalebny jest Król
 • Czyż mi z pustą odejść ręką?
 • Hen, tam daleko, w tym pogańskim mroku
 • Ratuj ginących
 • Zasięg ewangelii chwały
 • Zgubionym chciej Chrystusa dać
 • Umarłem już! Skończyłem się!
 • W wodach śmierci pogrzebany
 • Żyć dziś w Bożym królestwie to ponosić koszt
 • Gdy mój najdroższy wróci Pan
 • Mój Król powróci wkrótce znów
 • Nadzieja chwały — Chrystus, On sam jest życiem mym
 • Od kiedy nas w Betanii opuściłeś
 • Tajemnicę swoją Bóg objawił mi
 • Ten dzień się zbliża, Jezus wkrótce wraca
 • To był piękny dzień wiosenny
 • Twego powrotu dzień
 • W naszych lampach jest olej — płoniemy!
 • Główną Bożą myślą jest…
 • Panie, Twoi odkupieni
 • Blisko krzyża trzymaj mnie
 • Chcesz uwolniony być od grzechów swych?
 • Chrystus ludzką wziął naturę
 • Co obmyje z grzechu mnie?
 • Co za piękny dzień
 • Czemu mam martwić się, czuć lęk?
 • Czy ty wiesz, że Bóg cię wybrał
 • Czy znasz moc Jezusa, która zmywa grzech
 • Czyny mnie nie zbawią
 • Dni wędrówki mej były wciąż coraz pustsze
 • Gdy Jego chwałą rozbrzmiały niebiosa
 • Gdybym zyskał świat, lecz Zbawcę stracił
 • Jest Zbawiciel, którego trzeba nam
 • Jest zdrój Emmanuela krwi
 • Ludzkie życie krótkie jest
 • Mój duch ciemną nocą otoczony był
 • Oczyszczający widzę zdrój
 • Od Boga odwróciłem się
 • Odkupił Chrystus w pełni nas
 • Oto Zbawca mówi mi
 • Pan jedno stał się z grzesznikiem
 • Porzuć świat, by Chrystusa mieć
 • Skało Wieków, pozwól, by…
 • Skosztuj i sprawdź, że Pan dobry jest
 • Tak, jakim jest
 • Tam, gdzie na krzyżu mój Zbawca zmarł
 • Twój głos zaprasza mnie
 • Z niewoli, smutku i nocy mej
 • Zbawiciel ze mną stał się jedno
 • Cóż za zmiany w mym życiu doświadczam co dnia
 • Czym się odwdzięczę memu Panu
 • Czym się odwdzięczę memu Panu
 • Gdy tylko serce ku Panu zwraca się
 • Z radością więc czerpać będziecie
 • Zatem, by na Syjon ze śpiewem się wspiąć