193 — Łaska w najwyższej definicji to… (R348; E497; 8.5)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Łaska w najwyższej definicji to
Bóg w Synu, który jest radością nam;
To więcej niż przysługa albo dar,
To jest sam Bóg — chwalebny udział nasz.

2. Bóg przyszedł w ciele, by dać siebie nam,
Byśmy doświadczać mogli Go co dzień;
Od Boga dostaliśmy łaskę tę,
Co przez Chrystusa i Chrystusem jest.

3. Paweł za łajno wszystko w świecie miał,
Bo Bóg w Chrystusie łaską dlań stał się;
Ta łaska — jest nią w doświadczeniu Pan —
Sprawiała, że w wyścigu pierwszy biegł.

4. Łaska to Chrystus — siła wewnątrz nas,
Ona we wszystkim dziś wystarcza nam;
Łaska ta w duchu nam energią jest,
Przez nią wypełnia się w nas Boży plan.

5. Sam żywy Chrystus dla nas łaską tą,
Musimy znać ją i żyć poprzez nią;
Ciebie doświadczać, Panie, chcemy w niej,
Obyśmy w Tobie mogli widzieć ją.