190 — O, Panie, Duchem jesteś dziś (R343; E493; 8.2)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. O Panie, Duchem jesteś dziś,
Co życia nam udziela wciąż,
Wzmacniając nas bogactwem Twym.
O, jak chwalebne, wzniosłe to!

2. O Panie, Duchem jesteś dziś,
Co mocą Twą uwalnia nas;
Prawdziwym uwolnieniem jest,
Gdy prawo życia wiedzie nas.

3. O Panie, Duchem jesteś dziś,
Co przeobraża, syci nas,
Przemienia nas na obraz Twój
I światłem Twym oświetla nas.

4. O Panie, Duchem jesteś dziś,
Co w duchu mym swój czyni dom
I z duchem mym zespala się —
Dwa duchy jednym duchem są.

5. O, ucz, jak ducha ćwiczyć mam,
Bym wciąż w kontakcie z Tobą był
I w Duchu Twoim chodzić mógł,
I przez Twą rzeczywistość żył.