….napełniajcie się w duchu, przemawiając  do siebie nawzajem
w psalmach i hymnach, i pieśniach duchowych,
śpiewając i psalmując swoim sercem Panu

— List do Efezjan 5:18b–19

O stronie

Strona ma na celu przede wszystkim udostępnienie świętym w Pańskim odzyskiwaniu nowo tłumaczonych hymnów w ramach projektu rozszerzenia i uporządkowania hymnarza, którym posługujemy się na naszych spotkaniach. Zawarte będą na niej także już istniejące hymny (niekiedy poprawione), dzięki czemu będzie ona stanowić swoistą bazę wszystkich dostępnych w języku polskim hymnów.