• W Duchu (3)
 • W naszym duchu (1)
 • Jako Ducha (2)
 • Jako rzeczywistości (1)
 • Jako łaski (1)
 • Jako życia (9)
 • Jako pokarmu (1)
 • Jako pokarmu i napoju (7)
 • Jako wszystkiego (8)
 • Jako Tego, który jest wszechwystarczający (1)
 • Jako Tego, który jest subiektywny (1)
 • Jako Tego, który w nas zamieszkuje (1)
 • Jako Tego, który jest dostępny (1)
 • Jako Wyzwoliciela (1)
 • Jako dobrej ziemi (2)
 • Jako Pasterza (1)
 • Jako naszej osoby (3)
 • Zamiast wszystkiego innego (1)
 • Jego bogactw (1)
 • Kochając Go (6)
 • Zawierając Go (1)
 • Mając z Nim społeczność (7)
 • Trwając w Nim (3)
 • Ufając Mu (1)
 • Odpoczywając w Nim (1)
 • Wyrażając Go (1)
 • Radując się Nim (2)
 • Kierując umysł na ducha (1)
 • Podążając za Duchem (1)
 • Zaspokojeni Nim bez reszty (1)
 • Jego człowieczeństwa (1)
 • Ogólne (1)