• Bez Boga, martwy w grzechach swych…
 • Bóg zamyślił, aby Chrystus…
 • Chrystus jest mym doświadczeniem
 • Chrystus mym pokojem
 • Chrystus, nie ja, niech będzie wywyższony
 • Chwała! Chwała! Chrystus życiem jest!
 • Co za tryumf i zwycięstwo!
 • Cóż za radość mam i społeczność wciąż
 • Dziś jest Człowiek w chwale
 • Jaką ulgę dał Zbawiciel!
 • Jam naczyniem z gliny jest
 • Kiedyś błogosławieństw…
 • Kocham Cię, Jezu
 • Ma dobra ziemia — Jezus Pan
 • Mój stary człowiek umarł razem z Nim
 • Na dobrej ziemi trudzimy dziś się
 • Najdroższy Chrystus Pan
 • Nie prawo litery
 • Niezrównanie cenny znalazłem skarb
 • O Panie, gdy z wiernymi Ci…
 • O! Drzewa życia słodki smak
 • O, Chrystus — Zbawiciel, Pan chwał
 • O, Panie, Duchem jesteś dziś
 • O, bogactwa mego Zbawcy!
 • O, co za siła! Co za cud!
 • O, co za życie, pokój mam
 • Od więzów prawa grzechu
 • Panie, gdy Ojca nie znał nikt
 • Pij! Bo rzeka wody żywej z tronu płynie wciąż
 • Pięknem Twym porwany, Panie Jezu
 • Porzuć świat, by Chrystusa mieć
 • Przebywać w Tobie i w miłości Twej
 • Płynącą rzekę, drzewo Bóg…
 • Radością wielką On
 • Realnością naszą Jezus
 • Rzeczywistością tylko Chrystus jest
 • Twe imię słodkie jak olejku woń
 • Ty jesteś we mnie jako życie
 • Tyś mym życiem, Panie
 • Uwierzyłem w dobrą wieść
 • W Chrystusie trwaj — błogosławiony bądź
 • Wiedziałeś, że gdyś w ciele był
 • Wszystko możliwym jest, gdy ktoś…
 • Wszystko, co w Adamie mam, to grzech i śmierć
 • Zaśpiewajmy w swym duchu dla Pana!
 • Łaska w najwyższej definicji to…