218 — Radością wielką On (E100H 43; 8.16)

Słowa: Watchman NeeMelodia 1

1. Radością wielką On,
W Nim już nie pragnę dziś;
On Pieśnią pieśni jest
I trwa we mnie, a ja w Nim.

2. On najjaśniejszy jest,
Zachwyca w pełni mnie;
Najszlachetniejszy On,
Niezrównanie cenny jest.

3. Życiem nad życia On,
Ze śmierci wzbudza mnie;
On Świętym świętych jest,
On uświęca w sobie mnie.

4. Sprawiedliwością On,
Pozycją mą co dzień
I Siłą wszelkich sił,
Orzeźwieniem moim jest.

5. On jako mocy Moc
Odnawia siły me;
Zwycięstwem zwycięstw On
Nad wrogami mymi jest.

6. Potrafi wszystko On,
Wolnością dla mnie jest;
Potęga potęg w Nim,
Wzmacniająca w duchu mnie.

7. On Królem królów jest,
Panuje w sercu mym;
I Światłem świateł On,
Co oświetla wszystko w nim.

8. On Panem panów jest,
Dziś żyje w sercu mym;
On Drogą moich dróg,
Każdy krok swój stawiam w Nim.

9. On Uzdrowieniem jest,
Leczy całego mnie;
On Cudem cudów jest,
W Jego chwale znajdę się.

10. Nadzieją moją On,
Porywa serce me;
Nagrodą moją jest,
On w miłości wiedzie mnie.

11. Miłością moją jest,
Godny, by wielbić Go;
On cierpliwością mą,
Warty, by Go sławić wciąż.

12. Największym z wielkich jest,
Pochwały wzbudza me;
On Chwałą chwały jest,
Zasługuje na mą cześć.