211 — Niezrównanie cenny znalazłem skarb (R368; E510; 8.14)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Niezrównanie cenny znalazłem skarb,
Serce me z radości dziś gra;
Śpiewać muszę, gdyż Chrystusa mam;
O, co za Chrystusa mam!

2. Ten mój Chrystus Bożym Barankiem jest,
Niesie pełne zbawienie mi;
Słońcem On sprawiedliwości jest
Z uzdrowieniem w skrzydłach swych.

3. Drzewem życia dla mnie jest Chrystus mój,
Owoc słodki wydaje On
I głęboko syci życia głód,
Więc co dzień spożywam Go.

4. Rozłupaną Skałą mój Chrystus jest,
Woda żywa wciąż tryska z niej;
On fontanną życia w sercu mym,
Co gasi pragnienie me.

5. Chrystus — życie, światło i droga ma,
Pocieszenie i zdrowie me,
Odpoczynek, pokój, radość ma,
Nadzieją mej chwały jest.

6. Prawda ma i świętość to Chrystus sam,
Sprawiedliwość, mądrość i moc;
Me zwycięstwo, chluba — Chrystus Pan,
Jest mym odkupieniem On.

7. Chrystus — Zbawca mój, Pasterz i mój Pan,
Mój Adwokat z nieba i Brat,
Mój Doradca, Ojciec wieczny, Bóg,
Przyjaciel i Miłość ma.

8. Chrystus — Strażnik mój i zbawienia Wódz,
Nauczyciel, Przewodnik mój,
Oblubieniec, Mistrz i Głowa ma;
On w sercu mym dom ma swój.

9. Za mną wciąż u Boga On wstawia się,
Chrystus — Kapłan najwyższy mój;
Mocny w rządach jest On — Judy Lew,
Monarcha mój, Pan i Król.

10. Wiary mej Autorem jest Chrystus sam,
Doskonalicielem jej też,
Pośrednikiem i Gwarancją mą,
I Świadkiem mym wiernym jest.

11. Chrystus — me dziedzictwo, na wieki dom,
Obfitością płynący kraj;
Mą kryjówką, wieżą, twierdzą jest,
On — wieczna pozycja ma.

12. Chrystus — nowy księżyc i szabat mój,
Mój poranek, mój każdy dzień;
On mym wiekiem i wiecznością mą,
Co nigdy nie skończy się.

13. Chrystus — ufność moja, pragnienie me,
On spełnieniem moich jest dni;
Rozkosz ma to On — w potrzebach mych
On w pełni wystarcza mi.

14. Wszystkim i we wszystkich mój Chrystus jest,
Więc jak jeszcze nazwać Go mam?
On jest pierwszy i ostatni On,
Wszechzawierający Pan.

15. Odkąd tak bezcenny posiadam skarb,
Serce me z radości wciąż gra;
Ciągle więc na nowo śpiewać chcę;
O, co za Chrystusa mam!