220 — Chrystus jest mym doświadczeniem (R383; E537; 8.18)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Chrystus jest mym doświadczeniem,
Mój duch jest mieszkaniem Mu;
On zawiera wszystko w sobie,
Jedno ze mną jest jako Duch.

Ref.: Chrystus jest mym doświadczeniem dzisiaj,
Rzeczywisty, hojny jest;
Wszystko Chrystus mój zawiera w sobie,
Zaspokaja potrzeby me.

2. Chrystus jest mym doświadczeniem,
Wszczepia we mnie życie swe;
Jako Duch wciąż mnie ożywia
I odświeża mnie w każdy dzień.

3. Chrystus jest mym doświadczeniem,
Przeobraża mnie co dzień;
Odnawiając umysł, wolę,
Upodabnia do siebie mnie.

4. Chrystus jest mym doświadczeniem,
Mocą wyzwolenia jest;
Prawem życia i swą mocą
Jako Duch On uwalnia mnie.

5. Chrystus jest mym doświadczeniem,
On kieruje mną co dzień,
Koryguje i prowadzi,
Doskonali we wszystkim mnie.

6. Chrystus jest mym doświadczeniem,
Gasi wciąż pragnienie me,
Swoich bogactw mi udziela,
Bożej pełni świadectwem jest.