210 — Pij! Bo rzeka wody żywej z tronu płynie wciąż (R367; E1151; 8.33)

Słowa: Autor nieznanyMelodia 1

1. Pij! Bo rzeka wody żywej z tronu płynie wciąż;
Jedz! Owoce drzewa życia tutaj liczne są;
Patrz! Nie trzeba tu księżyca, słońca ani gwiazd,
Dzień tu zawsze trwa.

Ref.: Oblubienica i Duch wołają: Przyjdź!
A ten, kto słyszy, niech także powie: Przyjdź!
A ten, kto pragnie, niech przyjdzie, aby brać
I za darmo z żywych wód pić.

2. Chrystus rzeką, Chrystus wodą wytryskuje z nas;
Chrystus drzewem i owocem radującym tak;
Chrystus jest poranną gwiazdą, światłem oraz dniem;
Chrystus wszystkim jest.

3. W czystych szatach spożywamy owoc życia dziś;
Panie! Amen! Alleluja! Jakże słodki Tyś!
Ćwicząc ducha, doświadczamy dziś Chrystusa w nas;
Co za Chrystus w nas!

4. Teraz mamy dom jaśniejszy niż sam słońca blask,
Gdzie prawdziwie bracia mogą wciąż w jedności trwać;
Tutaj razem jako kościół przejawiamy dziś,
Kim jest Chrystus Pan.