246 — Przebywać w Tobie i w miłości Twej (R415; E563; 8.27)

Słowa: J. Denham SmithMelodia 1

1. Przebywać w Tobie i w miłości Twej,
Baranku Boży, Panie, Jezu mój!
Jak żywa gałąź z drzewem blisko tak
Trwał będę w Tobie, Jezu Chryste mój.

2. Przebywać w Tobie! Zbawco mój, ja wiem,
Jak miłość Twa przepełnić może mnie,
W puste naczynie wpłynąć, posiąść je,
Aby dla Ciebie przelewało się.

3. Trwać w Tobie! Moje „ja”, zwątpienie, grzech
Nie przezwyciężą życia wewnątrz mnie;
Do Ciebie przyłączona dusza ma
Tobie też chce podporządkować się.

4. Przebywać w Tobie! Panie, tylko tak
Mogę poznawać tajemnice Twe —
Poznać Twe Słowo, radość, pokój Twój,
Służbę dla Ciebie, moc, owoce Twe.