199 — Dziś jest Człowiek w chwale (R355; E505; 8.34)

Słowa: Mary E. McDonoughMelodia 1

1. Dziś jest Człowiek w chwale,
On życie swe mi daje;
Jest czysty i święty,
W tryumfie swym trwa.
Jest mądry, jest wolny,
Czuły i miłujący,
A Jego życie w chwale
Mym życiem musi być;
A Jego życie w chwale
Mym musi być.

2. Dziś jest Człowiek w chwale,
On życie swe mi daje;
Zwyciężył szatana,
Nie wiąże Go nic.
On w życiu króluje,
On królów jest Królem,
A Jego życie w chwale
Mym życiem musi być;
A Jego życie w chwale
Mym musi być.

3. Dziś jest Człowiek w chwale,
On życie swe mi daje;
W Nim nie ma choroby,
Słabości i wad.
On pełen jest życia,
W Nim stałość i siła,
A Jego życie w chwale
Mym życiem może być;
A Jego życie w chwale
Mym może być.

4. Dziś jest Człowiek w chwale,
On życie swe mi daje;
Jest pełen pokoju
I cierpliwy jest.
W radości i sławie
Jaśniejąc, czeka, aby
Przeze mnie Jego życie
Wyrazić mogło się;
Przeze mnie Jego życie
Wyraziło się.