196 — O, Chrystus — Zbawiciel, Pan chwał (R352; E501; 8.10)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. O, Chrystus — Zbawiciel, Pan chwał,
Obleczony w światłości blask,
Nieskończony Bóg ludzkie ciało wziął,
W nim ograniczył wieczność swą.

Ref.: O! Chrystus wcieleniem Boga jest,
Niezmierzone bogactwo w Nim!
Bóg, co z ludzkością złączył się,
Jest we mnie, by wszystkim mi być.

2. To w Tobie Bóg pełnię swą ma,
Bożej chwały wyrażasz blask;
W ciele swym przez śmierć odkupiłeś mnie,
Bym z Tobą — Duchem złączył się.

3. To, co ma Twój Ojciec, jest Twe,
To, czym jesteś, w Duchu me jest;
W duchu mym Twój Duch urealnia Cię,
Bym pełni mógł doświadczać Twej.

4. Sam Duch życia przez Słowo Twe
Stale Tobą napełnia mnie;
Gdy dotykam Go, Słowa biorę treść,
Twe życie we mnie rodzi się.

5. Gdy w duchu oglądam Twą twarz,
Odbijając chwały Twej blask,
Ty na obraz swój przeobrażasz mnie,
Byś we mnie mógł wyrazić się.

6. I tylko tak możemy dziś
Uświęceni, duchowi być
I w zwycięstwie Twym, Panie, udział mieć,
I życiem chwały cieszyć się.

7. Twój Duch Tobą przesyci mnie,
Bóg przeniknie w każdą mą część,
Od mojego „ja” uwalniając mnie,
Bym z braćmi w dom budował się.