203 — Płynącą rzekę, drzewo Bóg… (R359; E509; 8.11)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Płynącą rzekę, drzewo Bóg
W ogrodzie Eden daje, by
Człowiek miał z czego jeść i pić
I mógł na wieki żyć.

Ref.: Bóg jest w Chrystusie zasobem mym,
Bóg jako Duch chce posilać mnie;
Jeśli Chrystusem wciąż karmię się,
To On napełni mnie.

2. Chwalebny Chrystus drzewem tym;
To pokarm życia, dany nam,
By Bożych bogactw pełnię mieć,
Zaspokojenia smak.

3. Duch — rzeka, która płynie wciąż —
Zaopatruje w duchu nas,
Bogactwem napełniając swym,
By nas uświęcić tak.

4. Chwalebny Chrystus życiem mym,
On we mnie żyje jako Duch,
Bym zespolony z Bogiem był,
Nim świecić zawsze mógł.

5. Chwalę Chrystusa — życie me,
Posłusznym być Duchowi chcę;
Gdy wznoszę Jemu chwały pieśń,
Łaska napełnia mnie.