192 — Rzeczywistością tylko Chrystus jest (R347; E496; 8.4)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Rzeczywistością tylko Chrystus jest
Tego, co boskie i co ludzkie też;
Bez Niego Boga znaleźć nie da się,
Bez Niego każda rzecz fałszywa jest.

2. Co było niegdyś, tylko typem jest,
Nasze potrzeby to jedynie cień
Chrystusa Pana — pokazują nam,
Że wszystkim On we wszystkim dla nas jest.

3. Bez Niego wszystko nic nie warte jest;
On chce wypełnić sobą wszelką rzecz;
I choćbyśmy zdobyli cały świat,
Puści będziemy, gdy nam Jego brak.

4. Chrystus to nasz prawdziwy Bóg i Pan,
Naszym prawdziwym życiem, światłem jest;
On to prawdziwy pokarm, napój nasz,
Prawdziwym strojem, mocą nam stał się.

5. Nauki i doktryny tylko w Nim
Odnaleźć mogą rzeczywistość swą;
Bez Niego one, nasza wiedza też,
Martwą literą i marnością są.

6. Przestrzeń i czas prawdziwe tylko w Nim,
W Nim tylko jest prawdziwy każdy wiek;
Po czasów kres, na całą wieczność już
Rzeczywistością tylko Chrystus jest.