308 — Tyś mym życiem, Panie (R570; E841; 8.9)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Tyś mym życiem, Panie,
We mnie żyjesz dziś;
Pełni Bożych bogactw
Udzieliłeś mi.
Święta Twa natura
Wciąż uświęca mnie;
W Twoim zmartwychwstaniu
Dziś zwycięstwo me.

2. Przepływ Twego życia
Wciąż oświeca mnie,
Abym społecznością
Z Tobą cieszył się;
W nim zaopatrzenie
Przeobfite mam,
Ku obmyciu wiedzie
I bym w Tobie trwał.

3. Duch namaszczający
Niech przenika mnie,
W duchu mnie przesyca,
W całej duszy mej.
Niechaj przeobraża
Mnie na obraz Twój,
Bym ku dojrzałości
W Twoim życiu rósł.

4. Twe obfite życie
Płynie wewnątrz mnie,
Stale mnie umacnia,
Odświeżeniem jest.
Życie śmierć pochłania,
Niemoc mocą jest,
Więzy me zerwane,
Smutek rośnie w śpiew.

5. Tobie chcę się oddać,
Twym być w pełni chcę,
Aby Twe pragnienie
Wypełniło się.
Nie chcę własną wolą
Starać zmienić się,
Przeszkadzając Tobie,
Byś sam zmienił mnie.

6. Z moich próżnych starań
Zrezygnować chcę;
Niechaj Twoje życie
Przeobraża mnie.
Spraw, bym ze świętymi
Wciąż budował się,
Byśmy w pełni, w chwale,
Wyrazili Cię.