230 — Nie prawo litery (R396; E541; 8.22)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Nie prawo litery,
Lecz Chrystusa nam
Bóg chce podarować,
By wybawić nas;
Nie żadne doktryny,
Ale Chrystus sam
Jedynie uwalnia
Od grzesznego „ja”.

2. Nauki i formy
Nie pomogą nam,
Nie ożywią ducha
I nie zmienią nas;
Tylko Chrystus jako
Duch da życie nam,
Aby tak prowadzić
Boże życie w nas.

3. Żadna filozofia
Nie pomoże nam
W tym, by do Chrystusa
Upodobnić nas,
Lecz to Chrystus sprawia
W zmartwychwstaniu swym,
Że Jego członkami
Dziś możemy być.

4. I w żadnej religii,
W chrześcijaństwie też,
Boża ekonomia
Nie wypełnia się,
Lecz tylko w nas Chrystus,
Nasze wszystko — Pan,
Zaspokaja Boga,
Spełnia Jego plan.

5. Wszystkie nasze dary,
Które dał nam Pan,
Nie zastąpią Jego,
Nie wystarczą nam;
To sam Chrystus musi
Naszym wszystkim być;
W wielkich, małych rzeczach —
Ma być w każdej z nich.