224 — Ma dobra ziemia — Jezus Pan (R387; E1164; 8.36)

Słowa: Autor nieznanyMelodia 1

1. Ma dobra ziemia — Jezus Pan,
On wszystkim dla mnie jest:
Rzeczywistością wszelkich wód,
Co płyną w ziemi tej.
Ze wzgórz wypływa w dolin cień,
Napełnia ziemi każdą część;
Nawadnia nas — cóż to za fakt —
Życiem swym!

2. Ziemią pszenicy Chrystus jest —
Wcielenie Boga, śmierć;
Jest życiem zmartwychwstania też
Nasz Pan — jęczmienny chleb.
Ziemią winogron, ziemią fig
Jest Chrystus rozkosz naszych dni;
On — ziemia ta obfita tak —
Syci nas!

3. Tak jak granatu owoc, tak
Bogaty Chrystus jest;
Olejem On z oliwnych drzew —
Namaszcza nas co dzień.
Miodu i mleka pełen jest —
Słodycz i posilenie śle;
W Chrystusie więc tak wiele jest!
Czerpmy Zeń!

4. W tej dobrej ziemi jemy chleb,
W niej mamy każdą rzecz;
Niczego nie brakuje w Nim,
On pełnią bogactw jest.
Chrystusa nie da zmierzyć się,
Rozległy On, bezkresny jest;
Rozciąga się ziemia wszech ziem
W głębi serc!

5. Ziemią żelaza Chrystus jest —
Nam władzę daję swą;
„Wykopać” więc musimy Go,
By związać wroga moc.
I przez cierpienia trzeba przejść,
Być oczyszczonym tak jak miedź;
Moc władzy mieć, przez próby przejść
Trzeba nam.

6. Chwalimy Cię za ziemię tę,
Nią jesteś nam Ty sam;
Ty sycisz i napełniasz nas;
O, jak wystarczasz nam!
Ucz nas na Tobie trudzić się,
Wprowadź nas w rzeczywistość tę!
Zyskiwać Cię, radować się —
To nasz cel!