221 — Bóg zamyślił, aby Chrystus… (R384; E538; 8.19)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Bóg zamyślił, aby Chrystus
Objawiony we mnie był;
Nic na zewnątrz, jak religia,
Lecz by Chrystus we mnie żył.

Ref.: Bóg zamyślił, aby Chrystus
Wbudowany we mnie był;
Nie chce, abym coś udawał,
Chrystus ma być wszystkim mi.

2. Jest pragnieniem mego Boga,
Aby Chrystus we mnie żył;
Żadne praktyki zewnętrzne,
Ale Pan we wnętrzu mym.

3. Uformować we mnie Jego
Upodobał sobie Bóg;
Nie zależy mu na formach,
Lecz by Chrystus wzrastać mógł.

4. Aby On miał we mnie dom swój —
Tak zamyślił sobie Bóg;
Nie chce tylko służby, ale
By On we mnie mieszkać mógł.

5. Bóg zamyślił, aby Chrystus
Zawsze był nadzieją mą;
To nie obiektywna chwała,
Ale subiektywnie On.

6. Bóg zapragnął, aby wszystkim
We mnie Jego Chrystus był,
Bym nic nie miał zewnętrznego,
Lecz był wypełniony Nim.