265 — Tajemna rzecz, że trzy osoby wieczne… (R443; E608; 9.3)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Tajemna rzecz, że trzy osoby wieczne —
Syn, Ojciec, Duch — w istocie jeden byt.
Chwalebna rzecz — sam Bóg w nas może mieszkać,
Przez Ducha w Synu wszystkim dla nas być!

Ref.: Trójjeden Bóg dziś dla nas wszystkim jest!
Wspaniała rzecz! Chwalebna rzecz!
Niewyczerpany, boski mamy dar!
Niezwykły fakt! Cudowny fakt!

2. Obfity zdrój — Bóg Ojciec jako źródło
Skarb cały swój z człowiekiem dzielić chce!
Jak błogi fakt! To naszym dziś udziałem,
Niewyczerpaną, wieczną porcją jest!

3. Cudowna rzecz — Syn jako wyraz Boga
Wśród nas zamieszkał przez wcielenia cud!
Przez doskonałe dzieło odkupienia
Zjednoczył z Bogiem nas na wieki już.

4. Duch, który jest dziś Syna przemienieniem,
Zamieszkał jako życie wewnątrz nas;
Prawdziwy cud — duch ludzki z boskim Duchem
Zespolił się i tak w jedności trwa!

5. Jak rzeczywiste — Bóg jest dzisiaj Duchem,
Dostępnym, by doświadczać Go co dnia!
Niezwykły fakt, że z sobą jednym Duchem
I jednym życiem On uczynił nas!