201 — Od więzów prawa grzechu (R357; E508; 8.35)

Słowa: z „The Overcomer Magazine"Melodia 1

1. Od więzów prawa grzechu
Już wolny stałeś się!
Dziś prawo życia w Duchu
Ożywia wewnątrz cię.
Gdy w Duchu ufność złożysz,
On poprzez życia moc
Zawładnie twoim ciałem,
Podbije duszę twą.

2. W Jezusie uwolniony,
Ukrzyżowany z Nim,
Dziś w całej twej istocie
Moc grzechu łamie krzyż.
Nie działaj dłużej w ciele,
Nie dawaj „prawa” mu;
Niech prawo życia włada
I grzech okiełzna Duch.

3. W Jezusie uwolniony
I w Jego wrosły śmierć;
On życia moc uwalnia,
On Ducha oddech śle.
I siłą tego życia
Silniejszy jest twój duch;
Od starań wolny będziesz,
Gdy oddasz władzę mu.

4. W Jezusie uwolniony,
Z Nim jedno jesteś dziś,
Z Tym, który powstał z martwych —
Zwycięstwo twoje w Nim.
W Nim dzisiaj jesteś wolny,
Mrok już nie więzi cię,
Bo Jego życie w tobie
Zwycięża grzech i śmierć.