93 — Za Twój stół, nasz drogi Panie (R163; E221; 3.12)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Za Twój stół, nasz drogi Panie,
Za chleb, wino, dzięki Ci;
Przy tym stole Tyś radością
I miłości ucztą Tyś.
Spożywamy z chleba — znaku
Ciała, któreś za nas dał,
I pijemy wino — symbol
Krwi, przelanej za wszystkich nas.

Ref.: Święty stół Twój, Panie,
Święte znaki na nim;
Jak bogate, niezgłębione
Ich znaczenie jest.

2. Przez śmierć Twoją, drogi Panie,
Życia chcąc udzielić nam,
Ty sam siebie nam oddałeś,
By nam udział w sobie dać.
Przez nasz udział w winie, chlebie
Twoją wystawiamy śmierć;
Jedząc, pijąc, Panie, z Ciebie,
Wspominamy z miłością Cię.

3. Chleb jednego mistycznego
Ciała Twego znakiem jest;
Dzięki niemu wśród Twych członków
Mamy jedną, wspólną więź.
Przez ten pełen błogosławieństw
Kielich wina — mamy dziś
Twojej krwi komunię wieczną
Z tymi, co uwierzyli Ci.

4. W Tobie udział mamy wieczny,
Tutaj tylko pierwszy smak;
Na królestwo Twe czekamy
I je przyśpieszamy tak.
Gdy powrócisz, w swym królestwie
Dla tych, co zwycięscy są,
Nową ucztą Ty się staniesz,
My zaś oblubienicą Twą.