59 — Bóg powstaje, wróg ucieka (R103; E1100; 3.7)

Ps 68; Iz 53:12; Ef 4:7–13; Kol 2:15Słowa: Autor nieznanyMelodia 1

1. Bóg powstaje, wróg ucieka —
Ci, co nienawidzą Go;
Jak się topi wosk od ognia,
Taki niegodziwych los.
Sprawiedliwi cieszą się,
Głos tryumfu wznoszą też,
I śpiewają chwałę Bogu,
Hymny chwały Bogu w głos!

2. Bóg cwałuje przez pustynię,
Tych w potrzebie wiedzie On;
Czułym Ojcem jest dla sierot,
W Nim ucieczkę mają swą.
Tym zbawieniem cieszmy się,
W Jego domu ono jest!
Alleluja, alleluja,
Alleluja, amen!

3. Tu samotny ma rodzinę,
Opuszczony ma tu dom,
Jeńcy z niewoli wyrwani
W szczęście wprowadzeni są.
Łaską trzoda cieszy się,
Bóg dał to mieszkanie jej!
Alleluja, alleluja,
Alleluja, amen!

4. Pan Zastępów w swym tryumfie
Nam, „kobietom”, każe nieść
O ucieczce „królów armii”
Tę zwycięską dobrą wieść!
Znoju, trudu nastał kres,
Dziś łupami dzielmy się!
Alleluja, alleluja,
Alleluja, amen!

5. Chrystus wstąpił na wyżyny,
Biorąc jeńców wielki tłum,
I uczynił ich darami,
By wraz z nimi mieszkać mógł.
Ci wrogowie to my sami —
Nas pokonał, przeobraził.
Alleluja, alleluja,
Alleluja, amen!

6. Błogosławmy wiecznie Pana,
Co dzień dobrem darzy nas;
Wszak On Bogiem jest zbawienia,
Chwalić Go dziś nadszedł czas.
W Nim ze śmierci wyjście jest,
Wrogom On położył kres.
Alleluja, alleluja,
Alleluja, amen!

7. Wyjścia Twe widziano, Królu,
Tam, gdzie jest mieszkanie Twe;
Wśród procesji tryumfalnej
Wielki chór wywyższał Cię.
Patrz, śpiewacy idą z przodu,
Wielbiąc na czele pochodu:
Alleluja, alleluja,
Alleluja, amen.

8. Tam Beniamin mały wiedzie,
Wielki Juda wraz z nim jest;
Po prawicy Ojca Boga
Syn Boleści, z berłem Lew.
A Zabulon i Neftali
Wieść radosną ogłaszają:
Alleluja, alleluja,
Alleluja, amen!

9. Święci, źródłem naszej mocy
Jest świątynia pełna chwał;
Módlmy się, by nasz Pan wzmocnił
Wszystko, co darował nam.
Wyżej chwała niech popłynie,
Aż odpowie cała ziemia:
Alleluja, alleluja,
Alleluja, amen!