• Za Jego człowieczeństwo (1)
 • Za Jego imię (10)
 • Za Jego wcielenie (1)
 • Za Jego życie (1)
 • Za Jego cierpienie (1)
 • Za Jego śmierć (3)
 • Za Jego odkupienie (1)
 • Za Jego zmartwychwstanie (2)
 • Za Jego zwycięstwo (1)
 • Za Jego wywyższenie (1)
 • Za Jego zwycięstwo i wywyższenie (4)
 • Za Jego chwałę (1)
 • Za Jego królestwo (3)
 • Za Jego miłość (2)
 • Za Jego dobroć (2)
 • Za Jego słodycz (1)
 • Za Jego piękno (5)
 • Za Jego wartość (1)
 • Za Jego wszechzawieranie (9)
 • Za Jego przyrost (1)
 • Upodobanie Ojca (1)
 • Jako naszą ofiarę czyniącą pokój (1)
 • Zaspokojenie Nim (4)
 • Wspominanie Go (12)
 • Ogólne (1)