34 — Dziś wielbimy Cię, nasz Panie (R49; E62; 3.16)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Dziś wielbimy Cię, nasz Panie,
Tyś z dziewicy zrodził się
I nasieniem stał kobiety,
Ludzkie Twoje imię jest.
Tyś naturę przyjął ludzką,
Aby węża głowę zgnieść,
I przez krzyż zdeptałeś wroga —
Boży plan wypełnił się.

Ref.: Dziś widzimy, Panie,
Twoją boską chwałę;
Ona w pięknie człowieczeństwa
Objawiła się.

2. Jako człowiek przez wcielenie
Miałeś udział w ciele, krwi,
Byś Tym, który zniszczy diabła
Za nas oraz dla nas, był.
Otrzymałeś imię Jezus,
Emmanuel — z nami Bóg;
Ty zbawienie nam przyniosłeś,
Panie Jezu, Zbawco mój!

3. Tyś ostatnim jest Adamem,
Tyś człowiekiem drugim jest —
Głową nowego stworzenia —
Lepszy on niż pierwszy jest.
Tyś na ziemię jako człowiek
Ludzkie życie przyszedł wieść;
Gdy zasiadasz dzisiaj w niebie,
Tyś człowiekiem nadal jest.

4. W czasie, który Bóg wyznaczył,
Znowu, Panie, zjawisz się,
Otoczony chwałą Ojca,
Wciąż człowiekiem będziesz też.
I na tronie sądu siedząc,
Jako Syn Człowieczy, Pan,
Ty naturę naszą ludzką
Już na zawsze będziesz miał.