392 — Z niewoli, smutku i nocy mej (R766; E1050; 18.9)

Słowa: William T. SleeperMelodia 1     Melodia 2

1. Z niewoli, smutku i nocy mej
Przychodzę dziś, przychodzę dziś;
W Twą wolność, radość i światło Twe,
Jezu, przychodzę dziś.
Z mojej choroby i z braków mych
W Twoje bogactwo, by zdrowym być;
Wychodzę z grzechu, by w Tobie żyć;
Jezu, przychodzę dziś.

2. Z mojej porażki i straty mej
Przychodzę dziś, przychodzę dziś;
W Twojego krzyża chwalebny zysk,
Jezu, przychodzę dziś.
Ze smutków ziemi w wonności Twe,
Ze sztormu w spokój, który mi ślesz,
Z cierpienia, bólu w radosną pieśń,
Jezu, przychodzę dziś.

3. Od niepokoju i pychy mej
Przychodzę dziś, przychodzę dziś;
Trwać w woli błogosławionej Twej,
Jezu, przychodzę dziś.
Z siebie, by w Twojej miłości trwać;
Wziąłeś mą rozpacz, by radość dać;
Do Ciebie frunę, wolny jak ptak;
Jezu, przychodzę dziś.

4. Ze strachu śmierci i mocy jej
Przychodzę dziś, przychodzę dziś;
W radość i rozkosz osoby Twej,
Jezu, przychodzę dziś.
Z głębin otchłani ruiny mej
Do Twego stada, miłości Twej,
By Twoją twarz oglądać — blask jej,
Jezu, przychodzę dziś.