389 — Ludzkie życie krótkie jest (R761; E1043; 18.7)

Słowa: Charles H. MasonMelodia 1

1. Ludzkie życie krótkie jest,
Jak liść, co opada wnet,
Jak kwiat polny więdnie, więc
Bądź na czas!
Dni mijają, mówiąc, że
Na każdego przyjdzie kres
I że życie skończy się.
Bądź na czas!

Ref.: Bądź na czas! Bądź na czas!
Bądź na czas, gdy Jezus Chrystus woła cię.
Jeśli w grzechu trwasz, wiedz, że
Bramy mogą zamknąć się,
Twe wołanie spóźni się.
Bądź na czas!

2. Najpiękniejszy nawet kwiat
Szybko więdnie, krótko trwa,
Krótki czas przed sobą masz,
Bądź na czas!
Gdy Duch Boży woła cię,
O grzeszniku, słuchać chciej
I od zguby ratuj się!
Bądź na czas!

3. Szybko mija dzień za dniem,
Śmierć i sąd zbliżają się,
Jezusowi oddaj się,
Bądź na czas!
Zważ i zrozum — modlę się —
Ryzykownie czekać jest.
Zanim zginiesz, obudź się!
Bądź na czas!

4. O grzeszniku, usłysz głos,
Zobacz Pana, wybierz Go,
Uciesz niebo zgodą swą,
Bądź na czas!
Wyjdź z ciemności, w światłość wejdź!
Pan uczyni prawym cię.
Przyjmij Jego życie więc!
Bądź na czas!