393 — Twój głos zaprasza mnie (R767; E1051; 18.10)

Słowa: Lewis HartsoughMelodia 1

1. Twój głos zaprasza mnie,
By dziś do Ciebie przyjść
I obmyć się w Twej cennej krwi,
Coś przelał za mnie Ty.

Ref.: Panie, idę już;
Chcę do Ciebie przyjść.
Oczyść mnie i obmyj dziś
W przelanej za mnie krwi.

2. Przychodzę słaby, lecz
Ty jesteś siłą mi.
Nikczemność mą oczyszczasz, bym
Bez skazy, czysty był.

3. Potwierdza Jezus sam
Swe dzieło wewnątrz mnie
I łaskę swą pomnaża tam,
Gdzie grzech panoszył się.

4. Poświadcza stale On
Wiernemu sercu, że
Wypełni obietnice swe,
Gdy prośby wiara śle.

5. O! Odkupieńcza krew!
O! Łaski życia dar!
Ich dawcą Pan mój — siły zdrój
I sprawiedliwość ma.