239 — Uwierzyłem w dobrą wieść (R406; E551; 8.25)

Słowa: Charles P. JonesMelodia 1

1. Uwierzyłem w dobrą wieść,
Barankowi chwała, cześć!
Za mną już dziedziniec jest,
O, chwała, chwała Mu!
Po Jezusa stronie dziś,
Na ołtarzu poprzez krzyż,
Względem grzechu martwy, by
Dla Jezusa tylko żyć.

Ref.: Alleluja! Alleluja!
Za zasłonę wszedłem dziś,
Tu, gdzie chwała wiecznie lśni.
Alleluja! Alleluja!
W obecności mego Króla żyję dziś.

2. Król i kapłan, Boży syn,
Barankowi chwała cześć!
Poprzez pokropienie krwi,
O, chwała, chwała Mu!
Poprzez Ducha światło, moc
W Panu żyję dzień i noc,
W Świętym Świętych z Bogiem wciąż;
Barankowi chwała, cześć!

3. Przez zasłonę wszedłem tu,
Barankowi chwała, cześć!
Gdzie światłością żywy Bóg,
O, chwała, chwała Mu!
Poprzez krew wprowadza mnie
Do świętości czystej swej,
W mego „ja” i grzechu kres;
Barankowi chwała, cześć!

4. Dziś w Najświętszym Miejscu trwam,
Barankowi chwała, cześć!
Gdyż zasłonę rozdarł Pan,
O, chwała, chwała Mu!
Uświęcony mocą krwi,
Memu Bogu służę dziś,
Pan mój jest mieszkaniem mym;
Barankowi chwała, cześć!