251 — Chrystus, nie ja, niech będzie wywyższony (R424; E591; 8.29)

Słowa: Mrs. Ada A. WhiddingtonMelodia 1

1. Chrystus, nie ja, niech będzie wywyższony,
Nie ja, lecz On da widzieć, słyszeć się;
Chrystus, nie ja, w spojrzeniach mych i czynach,
W mych słowach, myślach niech przejawia się.

Ref.: Od siebie zbawionym być, tak chcę,
Zatracić siebie w Nim.
O, bym to dłużej już nie ja,
Lecz Chrystus we mnie żył!

2. Nie ja, lecz Chrystus niech łagodzi smutek,
Nie ja, lecz On ociera każdą łzę;
Nie ja, lecz Chrystus dźwiga ciężkie jarzmo,
Nie ja, lecz On utula wszelki lęk.

3. Jedynie Chrystus, żadna pusta mowa,
I tylko On, nie żaden zbędny zgiełk;
Ważny jest Pan, wynosić nie chcę siebie,
Jedynie On, żadnego śladu mnie.

4. Nie ja, lecz Chrystus w każdej mej potrzebie,
Nie ja, lecz Chrystus — siłą, zdrowiem mym;
I tylko On dla ducha, duszy, ciała;
Żyj, Panie mój, więc we mnie życiem swym!

5. Odtąd niech Chrystus będzie moją wizją,
Chwałę najwyższą w pełni ujrzę wnet;
Jedynie On spełnieniem jest mych życzeń,
Wszystkim we wszystkich Chrystus dla mnie jest.