394 — Od Boga odwróciłem się (R768; E1052; 18.11)

Słowa: William J. KirkpatrickMelodia 1

1. Od Boga odwróciłem się,
Dzisiaj wracam już;
Ścieżkami zła błąkałem się;
Panie, wracam już.

Ref.: Wracam już, wracam już
Tam, gdzie jest mój dom,
W Twych ramionach schronić się;
Panie, wracam już.

2. Straciłem wiele cennych lat,
Dzisiaj wracam już;
Nawracam się dziś w gorzkich łzach;
Panie, wracam już.

3. Zmęczony jestem grzechem, złem,
Dzisiaj wracam już;
I wierzę w miłość, w Słowo Twe;
Panie, wracam już.

4. Ma dusza chora, w sercu ból,
Dzisiaj wracam już.
Me siły i nadzieję wróć,
Panie, wracam już.

5. Tyś ma nadzieja i pieśń ma,
Dzisiaj wracam już;
Bo Jezus Chrystus za mnie zmarł;
Panie, wracam już.

6. Wiem — Jego krwi potrzeba mi,
Dzisiaj wracam już;
Bym bielszy, czystszy niż śnieg był;
Panie, wracam już.