To mój Bóg (M66; He's my God)

Melodia 1

1. Od poranka do wieczora
Jego wierność trwa;
Miłosierdzie sięga grzesznych,
Doświadczam go i ja,
Nawet ja;
I już wiem.
Jaśniejszy niż blask słońca,
Rozprasza lęku cień;
Słodszy niż najlepsza słodycz,
Żywe słowo jest
Wewnątrz mnie;
I już wiem,

Ref.: Że Bóg będzie dla mnie jutro
Taki sam, jak dzisiaj jest,
Że zabierze wszelki smutek
I że otrze moją łzę.
Każdy kryzys zdoła przetrwać,
Każdą burzę zniesie On;
To mój Bóg, oto On.

2. Co dzień droższa Jego łaska;
Miłość, co zdobyła mnie,
Nie ustaje i nie pierzchnie,
Jego Duch zalewa mnie,
Bogactw swych
Pełen tak.
Wyżej niż najwyższe niebo
Podnosi oczy me,
Abym ujrzał, jak zstępuje
Nowa Jeruzalem —
Żona Dlań
Wiecznie już.

Ref.: Bo Bóg będzie dla mnie jutro
Taki sam, jak dzisiaj jest,
Bo zabierze wszelki smutek
Oraz otrze moją łzę.
Każdy kryzys zdoła przetrwać,
Każdą burzę zniesie On;
To mój Bóg, oto On.