To jest tajemnica (DM11; A divine, romantic story)

1. To jest tajemnica,
Historia niezwykła,
Przez wieki tajona,
Lecz już wyjawiona,
O boskiej miłości,
Nader niepojętej,
Człowieka i Boga,
To przekaz jest Słowa.

Ref.: Bóg kocha człowieka
I ta miłość może
Uczynić nas tym, kim On
Jest w życiu, naturze,
Jego wyrażeniem
I oblubienicą,
Jego powiększeniem,
Nierozdzielną parą,
Jedno w miłości
Na wieki już.

2. Przez lud zaślepiony
Był Bóg odrzucony,
Lecz kocha nas nadal,
Miłością przynagla.
Przez Jego wcielenie
Nadeszło zbawienie.
Nie przestaje szukać,
Aż wezwiesz Jezusa.

3. Krwią swą mnie odkupił
Z mej grzesznej natury.
Cierpiał na Kalwarii,
Lecz wstąpił do chwały.
Ze sobą mnie złączył,
Gdy w duchu odrodził,
I wszystko wybaczył —
Uwielbiam Go chwalić!

4. Tak czule kochany
Jestem zdobywany.
Cóż jest cenniejszego
Od imienia Jezus!
Nie mogę już dłużej
Opierać się Jemu.
On w swej bezcenności
Wart jest mej miłości!