To niebiańska wizja (Reigning in life; DM45)

Melodia 1

1. To niebiańska wizja
Dla ludu Bożego
I funkcji wybranych na ziemi dziś
Kieruje i włada,
Pobudza i skłania,
By służyć Chrystusem i zamknąć wiek.

Ref.: Królować gdy,
Duch nas ogranicza
I życie panuje w nas.
Królować, by
Uwolnić to życie
I sprowadzić królestwo.

2. Poszukiwać Pana,
By życia doświadczać,
Przebywać w ukryciu z Nim, blisko znać,
Z odwagą przemawiać
I czynić uczniami
Narody, i wiek ten zakończyć wnet.