• Bogiem-człowiekiem nasz Stwórca się stał
 • Bywa tak w życiu mym
 • Być u Taty znów
 • Bóg chce, by ktoś Go kochał
 • Bóg w swym celu nas powołał
 • Bóg w wieczności miał pragnienie
 • Całuj Go
 • Choć raz, Panie, dotknąć Cię
 • Chrystus przyszedł, by być życiem
 • Codziennie bliższy mi
 • Coraz bardziej, Panie, z każdym dniem
 • Czy wybierzesz cel
 • Dla niej
 • Dzień za dniem Chrystusa poznawać chcę
 • Ewangelię głoszą dziś
 • Jakże ja, proste dziewczę, mam…
 • Jedność
 • Jezu, o żywe Słowo
 • Jeśli Pana znaleźć chcesz
 • Jeśli czule kochamy dziś Go
 • Jubileusz nastał dziś
 • Kocham Go, ponieważ…
 • Ktoś
 • Manna
 • Maria wylała miłość swą
 • Miałem dług
 • Mój Pan drogę zna
 • Na początku było Słowo
 • Niech napełni mnie Trójjedyny Bóg
 • Nim Pan ci da odpowiedź
 • O Panie, co sprawiło, że…
 • O naszych drogich dzieciach
 • O, Panie najdroższy
 • O, by Chrystus miał dom w sercu mym
 • O, mój Ukochany
 • Och, nie wiem, gdzie Go położyli
 • Ojciec nas poznał
 • Oto cel ewangelii
 • Pan jest Duchem dziś i oto jak
 • Panie mój, kocham Cię
 • Panie mój, kochać Cię szczerze chcę
 • Panie, kocham Cię
 • Panie, kocham, potrzebuję Ciebie
 • Panie, powołałeś nas
 • Po wcieleniu ludzkie życie
 • Pocałuj mnie
 • Ponad pustką i bezładem
 • Pragnę w Tobie być
 • Rodzajem swym Bóg mnie stworzył
 • Rzeka żywej wody
 • Sercem swym
 • Sprawiedliwości dar
 • Syna dał Bóg
 • Ta wspaniała wiara i cudowna miłość
 • Takimi jak Chrystus stając się
 • Ten, kto ufa Panu
 • To On z wyżyn chwały
 • To jest tajemnica
 • To mój Bóg
 • To niebiańska wizja
 • To tajemnica, wielki cud
 • Uwielbiam kościół
 • W Twojej miłości
 • W ekonomii swej wiecznej Bóg
 • W wieku, Panie, tym
 • W ślad za Nim podążać
 • Wołam „Panie Jezu”
 • Wszystko, co zyskiem było
 • Za sceną ukrywa się