Ten, kto ufa Panu (DM9)

1. Ten, kto ufa Panu, nie zawiedzie się,
Ten, kto w obietnicy wierzy treść.
Gdy królestwa Boga szukać będzie wpierw,
Wszystko inne Pan mu doda i zabierze wszelki lęk.

Ref.: Panie, Ty się troszczysz o każdego z nas
I wypełniasz sobą wszelki brak.
Pięknie przyozdabiasz nawet polny kwiat;
Ileż więcej chwały, szczęścia własnym dzieciom pragniesz dać.

2. Dzisiaj Pan nas uczy, jak przez wiarę żyć,
Nie pozwala nam w zwątpieniu tkwić.
Pragnie zdobyć całe serce, każdą myśl,
By swój dom mógł w nas zbudować, odpoczynek znaleźć w nim.

Ref.: Panie, Ty się troszczysz o każdego z nas,
Jesteś z nami od najmłodszych lat.
Synów w nas widziałeś, zanim powstał świat,
Umieściłeś w swej rodzinie, gdzie jest życie Twe i smak.