Takimi jak Chrystus stając się (D41; Come, Lord Jesus)

Melodia 1

Takimi jak Chrystus stając się
W życiu, naturze, wyrazie i funkcji,
Dla Ciała możemy razem z Nim
Współpracować.

I na Pana ufnie zdając się,
Miłość i siłę swą znajdując w Nim,
I słuchając tego, co mówi nam,
Pozostaje nam nadzieja na pochwycenie —
Odkupienie ciał.

Wołamy: przyjdź, Panie Jezu!
Wołamy: przyjdź, Panie Jezu!
Panie Jezu! O, Panie, przyjdź!