Ta wspaniała wiara i cudowna miłość (This wonderful faith; M67)

Tytusa 3:15, przyp. 1

1. Ta wspaniała wiara i cudowna miłość
Wypływa z Trójjednego Boga,
Który żarliwie pragnie być wszystkim nam
I złączyć z nami się.

Ref.: Trójjeden Bóg przeszedł przez proces:
Wcielił się, poniósł krzyż i z martwych powstał,
By wywyższony do niebios tak,
Wylać siebie dla kościoła sam jako Duch życia.

2. Ten życia Duch, który ma w sobie boskość,
Człowieczeństwo i krzyż Chrystusa,
Zmartwychwstanie, wywyższenie,
Rzeczywistość Jego też,
Wszystkie skarby w sobie ma,
Mieszka w naszym odrodzonym duchu,
Mieszka w naszym odrodzonym duchu.