Rodzajem swym Bóg mnie stworzył (I am God-man kind; D32)

Melodia 1

1. Rodzajem swym
Bóg mnie stworzył w ekonomii swej;
Wyznaczył mnie
W Boskiej Trójcy, naradzając się.
Uczynił, bym jak On sam był;
Na swój obraz stworzył mnie i podobieństwo swe.

2. Zaś Bóg Syn wzór
Życia Boga i człowieka dał;
Osoba ta
Jest modelem i przykładem nam.
Naturę swą i życie dał;
Ten Bóg-człowiek w wielu synach pomnożenie ma!

3. Obficie Duch
Wewnątrz nas zaopatruje wciąż;
Zasila nas
Mocą życia zmartwychwstania swą.
Wlewając się, przebóstwić chce
I wyrazić w ludzkich cnotach atrybuty swe.

4. Zapłacił Bóg
Dawno temu już najwyższą z cen;
Daj drogę Mu:
Przyjmij krzyż — ofiary nie bój się!
Zespólmy się z Nim w jedno, by
Bóg i człowiek jako jaspis w wiecznej chwale lśnił.