Pragnę w Tobie być (Just to be in You; DM39)

Melodia 1

1. Pragnę w Tobie być, jak we mnie Ty,
W Tobie, Panie, trwać przez cały czas.
Wtedy połączeni w jedno my —
Z Tobą jedno ja, jak ze mną Ty.

Ref.: Ekonomia, udzielanie Twe,
W Trójcy toczy się.
W niej zespalasz, w niej przesyłasz
Mi bogactwa swe.

2. Jesteś krzewem, ja zaś gałązką w nim.
Kiedy w Tobie trwam, czegóż braknie mi?
Tu chcę, Panie, być przez cały czas,
Tutaj jestem Twój i Ciebie mam.

3. Przeznaczono mnie, bym wchłaniać mógł
W unii, Panie, tej zasób życia Twój.
Twe bogactwa mi przepływ życia śle.
Będę w Tobie rósł, przyswajając je.

4. Kiedy w Tobie trwam, a we mnie Ty,
Jedno z Tobą już mogę stale być.
Mieszkam z Tobą, a ze mną mieszkasz Ty;
Z Tobą spajam się wciąż we wnętrzu mym.

5. Kiedy kocham Cię, bo zachwycasz mnie,
Słowem rema Ty we mnie stajesz się.
Modlę się, jak Ty we mnie modlisz się.
Wydaj owoc swój i uraduj się!

6. Kiedy w Tobie trwam, Ty przelewasz się.
Napełniasz Panie mnie, przepełniasz też.
Tu w jedności my wyrażamy Cię.
W Tobie jest nasz dom, radość pełna jest!