Rzeka żywej wody (I've got a river of life flowing within me; DM42)

Melodia 1

1. Rzeka żywej wody płynie wewnątrz mnie.
Ślepym daje wzrok, chromy chodzi znów.
Otwiera więzień drzwi, jeńcy mogą wyjść.
Rzeka żywej wody płynie wewnątrz mnie.

Ref.: Niech tryśnie więc w mym duchu strumień.
Powstań i krzycz, niech słyszą tłumy.
Niech tryśnie więc obfity strumień,
Bym życia doświadczać mógł.

2. Rzeka żywej wody płynie wewnątrz mnie.
Wytrysnęła, gdy Bóg uwolnił mnie.
By w przepływie trwać, to pragnienie me.
Rzeka żywej wody płynie wewnątrz mnie.

3. Kiedy wzywam Go, przepływ daje On.
Odwracam się od dnia, Panem czynię Go.
Gdy tylko płonie duch, szatan traci grunt.
Wzywam „Panie Jezu” — życia płynie nurt.