387 — Porzuć świat, by Chrystusa mieć (R755; E1025; 8.31)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Porzuć świat, by Chrystusa mieć,
Potrzebą serca twego — On;
Jak możesz wciąż pragnąć lub chcieć
Tych rzeczy, które puste są?

Ref.: On pełny jest, bogaty jest,
On spełni sam potrzeby twe;
On dobry jest, tak słodki jest,
Przewyższa wszystkie pragnienia twe!

2. Porzuć świat, by Chrystusa mieć,
On Tym, którego trzeba ci;
Gdy przyjmiesz raz Chrystusa chwał,
Niczego nie zapragniesz w Nim.

3. Choć wielkim zdaje się być świat,
A serce twoje małym, to
Ten wielki świat z bogactwem swym
Nie zdoła wciąż wypełnić go.

4. Gdy Pana masz, to radość masz,
Lecz bez Chrystusa tylko ból;
Gdzie Chrystus jest, tam ranek jest,
Gdzie nie ma Go, tam nocy znój.