255 — Chrystus mym pokojem (R428; E594; 8.30)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Chrystus mym pokojem,
On jest życiem mym;
Mając udział w duchu,
Jednoczę się z Nim.

Ref.: Chodząc według Ducha,
Żyję w Panu mym;
On mnie darzy życiem
I pokojem swym.

2. Należąc do Pana,
Więzy zrywam swe,
Bo dziś prawo życia
Z nich uwalnia mnie.

3. Nie na ciało zważać,
Lecz na ducha chcę,
Ducha woli szukać,
A nie woli swej.

4. Chrystus mnie umacnia,
Bym duchowy był,
Ciało me ożywia
Przez swój zasób sił.

5. Ten to Duch dziś świadczy
Wespół z duchem mym,
Żem zrodzony z Boga,
Dziedzic, Boży syn.