88 — O Panie Jezu drogi mój (R157; E208; 3.24)

Słowa: Frederick W. Faber, ref.: Russell K. CarterMelodia 1

1. O Panie Jezu drogi mój!
O, wybacz proszę, że
Wypowiem dziś po tysiąckroć
Z miłości imię Twe.

Ref.: O Panie Jezu, ze mną trwaj!
To w Tobie odpoczynek mam;
Twój uśmiech mi nagrodą jest.
O Panie, kocham Cię.

2. Tak kocham Cię, że nie wiem, jak
Mam kontrolować się;
Jak płomień ognia w duszy mej
Twa miłość, Jezu, jest.

3. Zaszczytem i bogactwem mym,
Tyś wszystkim dla mnie jest,
Pragnieniem serca, siłą mą
I zdrowiem duszy mej.

4. Płoń, o miłości, w sercu mym
Żarliwie noc i dzień,
Aż brud miłości ziemskich mych
Do cna wypali się!

5. Na ziemi życiem nieba Tyś,
Radością, światłem mym;
Mój Jezus, miłość ma, mój skarb,
Jak cenny — nie wie nikt.

6. Gdzie miłość ta zatrzyma się?
Gdzie jej granica jest?
O, dalej płyń! Pan słodszy jest,
Cenniejszy z każdym dniem.