44 — Jak kochamy imię Twe (R64; E1086; 3.27)

Słowa: Autor nieznanyMelodia 1

1. Jak kochamy imię Twe,
Twe imię, Jezus!
W niebie i na ziemi nie ma równego mu.
Gdy wdychamy imię Twe,
Ciemność i śmierć oddala się,
Bo wzywamy i osobę mamy Twą.

2. Język nasz wyznaje, że
Jezus to Pan — amen;
Tak! Ku chwale Ojca, który w górze jest.
Oddawanie chwały Ci
Radością wszystkich naszych dni;
Ciebie wciąż wzywamy, bo kochamy Cię.