87 — Mój Chrystus — źródło życia (R155; E206; 3.23)

Słowa: Anne R. CousinMelodia 1

1. Mój Chrystus — źródło życia,
Głęboki, słodki zdrój,
Od smutku, zmagań zbawia,
Gdy piję z Jego wód.
Niezmierne jak ocean
On miłosierdzie śle,
A łaska Jego dla nas
Wystarczająca jest.

2. Ja Jego, a On moim —
O Ukochany mój!
On wnosi mnie grzesznego
W dom pełen wina swój.
W Nim tylko dzisiaj stoję,
W tym, co uczynił Pan;
Ukryty w Jego dłoni
I obecności trwam.

3. Nie widzi panna młoda
Swej chwały — swoich szat,
Lecz widzi Oblubieńca,
Twarz swego Króla łask;
Nie wieniec, który daje,
Lecz rany Jego rąk;
Baranek — moją chwałą,
Pozycją wieczną mą.