O, mój Ukochany (Thou art my Beloved, the most lovely Beloved; DM12)

Melodia 1

O, mój Ukochany,
O, mój Najukochańszy,
Me serce i dusza ma
Poszukują Cię.
O, mój Ukochany,
O, mój Najukochańszy,
Otwieram Ci dziś serce swe.

Duchem swoim napełnij mnie!
Napełnij naczynie, które Twoje jest!
Duchem swoim napełnij mnie!
Abym Twym wyrazem stał się!

Przyjdź, napełnij po brzegi mnie!
O tak, Panie, mnie!
Zdobywaj, nie poddawaj się!
Przyjdź, napełnij po brzegi mnie!
Aż przelejesz się!
Aż zwyciężysz mnie!